ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยกับการลงทุนในอีอีซี” ในงานสัมมนาประจำปีสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

วันนี้ (17 ม.ค. 62) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยกับการลงทุนในอีอีซี” ในงานสัมมนาประจำปีสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม AB โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โดยท่านสามารถดูย้อนหลังได้ที่ ...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยกับการลงทุนในอีอีซ...

วันนี้ (17 ม.ค. 62) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยกับการลงทุนในอีอีซี” ในงานสัมมนาประจำปีสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม AB โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โดยท่านสามารถดูย้อนหลังได้ที่ ...

อ่านต่อ

คณะผู้บริหารและพนักงาน สกพอ. เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วยรองเลขาธิการฯ ได้แก่ นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ  รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน นายณัฐวุฒิ พงศ์สิริ รองเลขาธิการสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร และนางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสื่อสารองค์กร...

อ่านต่อ

ประชุมการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สกพอ. เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ดร.อภิชาต ทองอยู่ และผู้แทนสำนักงบประมาณ พิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แนวทางการพัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม...

อ่านต่อ

ประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2563

วันที่ 9 มกราคม 2562 ดร.คณิศ  แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับนายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เข้าร่วม กว่า 30 หน่วยงาน...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา