ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น.  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและพิจารณาการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น.  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและพิจารณาการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9...

อ่านต่อ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2561

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบ เรื่องสำคัญๆ ดังนี้

1. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานอีอีซี ที่ผ่านมา

...

อ่านต่อ

สกพอ. เข้าร่วมงานสัมมนา “The Second 2018 Qian Tang River Forum” ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการประสานการลงทุนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นตัวแทน สกพอ. เข้าร่วมงานสัมมนา “The Second 2018 Qian Tang River Forum” ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทาง สกพอ. ได้รับเชิญจาก นาย หวัง เจียน หยี่ ประธาน บริษัท Futon Group Co., Ltd และประธานสภาอุตสาหกรรมและการค้าแห่งมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้บรรยายต่อนักธุรกิจ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ...

อ่านต่อ

คณิศ โรดโชว์จีนต่อเนื่อง ดึงดูดลงทุนอีอีซี เชื่อมโยงภูมิภาค

คณิศ โรดโชว์จีนต่อเนื่อง ดึงดูดลงทุนอีอีซี เชื่อมโยงภูมิภาค

4 - 7 พฤศจิกายน 2561 กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

           อีอีซี เดินหน้าโรดโชว์เมืองเศรษฐกิจสำคัญของจีน พบภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย นายคณิศ แสงสุพรรณ...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา