ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

สกพอ. ร่วม ฟีโบ้ ผลิตหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” สนับสนุนบุคลากรการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ยกระดับสาธารณสุขในอีอีซี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ฟีโบ้) ดำเนินการผลิต และเตรียมส่งมอบชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” เพื่อ สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด- 19 ภายในโรงพยาบาลเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

สกพอ. ร่วม ฟีโบ้ ผลิตหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” สนับสนุนบุคลากรการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ยกระดับสาธารณส...

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ฟีโบ้) ดำเนินการผลิต และเตรียมส่งมอบชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” เพื่อ สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด- 19 ภายในโรงพยาบาลเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)...

อ่านต่อ

EEC เผยความคืบหน้า-รายละเอียดโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ.เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมฯ ได้พิจารณา โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก มีรายละเอียดที่สำคัญ ๆ ดังนี้ ...

อ่านต่อ

EEC เดินหน้าพัฒนาบุคลากรแบบ Demand Driven พร้อมขยายกรอบความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางอีอีซีโมเดล ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารท่ี 19 พฤษภาคม 2563 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารอุดมศึกษา ได้พิจารณาแนวทางการพัฒนา บุคลากรกับผู้ประกอบการ ตามแนวทางอีอีซี โมเดล และการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาบุคลากร...

อ่านต่อ

สกพอ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน อีอีซี

          วันนี้ (15 พ.ค.2563) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก  โดยมีนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดระยอง กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา