ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

รมว.คลัง "อุตตม สาวนายน" เปิดงานสัมมนา “EEC NEXT ทุนไทย เทศ ปักหมุด EEC”

        วันนี้ (20 พย.) ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “EEC NEXT ทุนไทย เทศ ปักหมุด EEC” โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยการเสวนา นำโดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) นายคงกระพัน...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

รมว.คลัง "อุตตม สาวนายน" เปิดงานสัมมนา “EEC NEXT ทุนไทย เทศ ปักหมุด EEC”

        วันนี้ (20 พย.) ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “EEC NEXT ทุนไทย เทศ ปักหมุด EEC” โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยการเสวนา นำโดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) นายคงกระพัน...

อ่านต่อ

EEC เดินหน้าต่อเนื่อง เผยความคืบหน้า 3 โครงการเด่น "ไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน-การแพทย์จีโนมิกส์-กา...

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับทราบ และพิจารณาความก้าวหน้า การดำเนินงาน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

...
อ่านต่อ

EEC เดินหน้าลงพื้นที่เกาะเสม็ด ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักแผนภาพรวม  คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562  ที่ผ่านมา เพื่อศึกษา ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม...

อ่านต่อ

‘พัทยา’ ต้นแบบการพัฒนา TOD ตอบโจทย์เมืองแห่งความเจริญของ EEC  

การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง (TOD) เป็นคอนเซปต์หนึ่งในการสร้างเมืองน่าอยู่ที่เต็มไปด้วยความสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ  ซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวเดินไปเพื่อกระจายความเจริญสู่พื้นที่ต่าง ๆ ด้วยแนวทางการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสาน การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา