ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC ประชุมหาแนวทางความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมฯ 

 

ปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ EEC ประสบความสำเร็จได้ ก็คือความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ล่าสุด นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ลกพอ.) ร่วมด้วยนายวีระพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย,...

อ่านต่อ

นักธุรกิจรัสเซีย สนใจลงทุนใน EEC

EEC ยังคงเนื้อหอมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา Mr. Ivan Polyakov, Chairman of RABC and CEO of Interstate Corporation for Development (Russia) เข้าพบนางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สายงานการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเข้ารับฟังบรรยายสรุปและหารือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน...

อ่านต่อ

รองเลขา EEC ลงพื้นที่ตำบลตะพง จังหวัดระยอง หารือชุมชน เพื่อกำหนดแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน

       หนึ่งในภารกิจที่ EEC ดำเนินการตลอดระยะเวลาด้วยความใส่ใจและใกล้ชิดเสมอมาก็คือ การลงพื้นที่ชุมชน ล่าสุด นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน และทีมงาน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมพัฒนาพื้นที่ ณ อบต.ตะพง...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา