ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

สกพอ. โรดโชว์อังกฤษจับมือเพียร์สันพัฒนาแรงงานอีอีซี ร่วมจัดทำหลักสูตรอาชีวะรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ลงนาม MOU กับเพียร์สันประเทศอังกฤษ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำหลักสูตรอาชีวะ

ขยายการพัฒนาบุคคลากรในอีอีซี หลังนายกรัฐมนตรีเชื่อมสัมพันธ์ไทยอังกฤษเมื่อเดือนมิถุนายน เพื่อผลิตบุคคลากรด้านแรงงานของไทยเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเป้า

หมาย 10 อุตสาหกรรมในอีอีซี

 ...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

สกพอ. โรดโชว์อังกฤษจับมือเพียร์สันพัฒนาแรงงานอีอีซี ร่วมจัดทำหลักสูตรอาชีวะรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าห...

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ลงนาม MOU กับเพียร์สันประเทศอังกฤษ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำหลักสูตรอาชีวะ

ขยายการพัฒนาบุคคลากรในอีอีซี หลังนายกรัฐมนตรีเชื่อมสัมพันธ์ไทยอังกฤษเมื่อเดือนมิถุนายน เพื่อผลิตบุคคลากรด้านแรงงานของไทยเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเป้า

หมาย 10 อุตสาหกรรมในอีอีซี

 ...

อ่านต่อ

Bloomberg ASEAN Business Summit

รัฐบาลเร่งปูพรมแผนอีอีซีในเวทีนานาชาติ ลุยประมูล 5โปรเจ็กต์เสร็จปีนี้ลงทุนจริงปี62

            “อุตตม” ย้ำความสำเร็จแผนพัฒนาอีอีซี ในเวทีนักธุรกิจนานาชาติ “ Bloomberg ASEAN Business Summit” ภายหลังนักลงทุนทั่วโลกเบนเข็มลงทุนภูมิภาคอาเซียน มั่นใจพื้นที่อีอีซี เป้าหมายแรกของนักลงทุน “คณิศ...

อ่านต่อ

สรุปข้อมูล อีอีซี โรดโชว์ ญี่ปุ่น ชวนขยายการลงทุน

อีอีซี โรดโชว์ ญี่ปุ่น ชวนขยายการลงทุน อีอีซี

 

1) การสัมมนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก: การผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 ณ กรุงโตเกียว

         ...

อ่านต่อ

อีอีซี โรดโชว์ ญี่ปุ่น ชวนขยายการลงทุน อีอีซี

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 4 กรกฎาคม 2561: ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เดินหน้าขับเคลื่อนการดึงดูดนักลงทุน โดยจัดงาน Roadshow “Eastern Economic Corridor (EEC): Thailand 4.0 in Action” ณ Keidanren Hall กรุงโตเกียว ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา