ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

เร่งพัฒนา “ทุนมนุษย์” ขับเคลื่อน อีอีซี

     ทุนมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาในทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นทุนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือโครงการ อีอีซี ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีการยกระดับการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

เร่งพัฒนา “ทุนมนุษย์” ขับเคลื่อน อีอีซี

     ทุนมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาในทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นทุนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือโครงการ อีอีซี ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้มีการยกระดับการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น...

อ่านต่อ

ขอรายงานชี้แจงประเด็นแฟนเพจ พลเมืองต่อต้าน Single Gateway เพื่อเสรีภาพและความยุติธรรม : หยิบยกการนำเ...

ข้าพเจ้า นายคณิศ แสงสุพรรณ

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กระทรวงอุตสาหกรรม

 

ขอรายงานชี้แจงประเด็นแฟนเพจ พลเมืองต่อต้าน Single Gateway เพื่อเสรีภาพและความยุติธรรม : หยิบยกการนำเสนอข่าวของประชาชาติธุรกิจออนไลน์...

อ่านต่อ

EEC ผนึกกำลัง GISTDA มุ่งศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 23 เมษายน 2561 - สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก      (สกรศ.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัมมนา EEC2 : Empowering Ecosystem Connectum และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)...

อ่านต่อ

อีอีซี “ร่วมมือ” อาลีบาบา กรุ๊ป ส่งสินค้าไทย ท่องเที่ยวไทยไปตลาดโลก พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการไทย

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สกรศ.) หรือ อีอีซี ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ อาลีบาบา กรุ๊ป ครอบคลุมความร่วมมือใน 4 ด้านคือ

1) การใช้อีคอมเมอร์ส (E-commerce)  ในการส่งออกสินค้าเกษตรและ โอทอป โดยเริ่มต้นจาก ข้าวและทุเรียน

2) การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถใช้เข้าสู่การใช้ อีคอมเมอร์ส (E-commerce)...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา