ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2561 มีท่าน อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.      โครงการหลักที่สำคัญ มีการดำเนินการตามแผนการที่วางไว้

...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2561 มีท่าน อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.      โครงการหลักที่สำคัญ มีการดำเนินการตามแผนการที่วางไว้

...

อ่านต่อ

สกพอ. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ภายใต้คณะกรรมาธิการสังคม เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ...

          นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ภายใต้คณะกรรมาธิการสังคม เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการบังคับใช้ พ.ร.บ....

อ่านต่อ

กองทัพเรือ เดินหน้าพาเอกชนผู้ซื้อซองลงพื้นที่ ปูทางคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ยกระดับสนามบินอู่ตะเภาสู่ส...

วันนี้ (30 พ.ย. 61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น 2 วังนันทอุทยานสโมสร พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแบบและลงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโครงการ และเปิดเวทีให้ผู้ซื้อเอกสารได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ...

อ่านต่อ

สกพอ. โรดโชว์ เยอรมนี ดึงนักลงทุนเชื่อมสัมพันธ์วิจัยพัฒนาในอีอีซี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมคณะในการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนีของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561 โดย การเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม 4.0...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา