ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

การบินไทยร่วมลงนามกับ กองทัพเรือ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยการให้สิทธิแก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

การบินไทยร่วมลงนามกับ กองทัพเรือ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยการให้สิทธิแก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบกิจการบนพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งเป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

            วันที่ 10 สิงหาคม 2561 พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

การบินไทยร่วมลงนามกับ กองทัพเรือ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในบันทึกข้อตกลง...

การบินไทยร่วมลงนามกับ กองทัพเรือ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยการให้สิทธิแก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบกิจการบนพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งเป็นพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

            วันที่ 10 สิงหาคม 2561 พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ...

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม กพอ. ครั้งที่ 2/61 รับทราบความก้าวหน้าการลงทุนในพื้นที่เขต EEC ครึ่งปี...

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม กพอ. ครั้งที่ 2/61 รับทราบความก้าวหน้าการลงทุนในพื้นที่เขต EEC ครึ่งปีแรก 61 เพิ่มขึ้น 122% การดำเนินงานโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ก้าวหน้าเป็นไปตามแผน

 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 2/2561 โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีสาระสำคัญของการประชุม ดังต่อไปนี้ 

1...

อ่านต่อ

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม 12 สิงหาคม 2561

เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2561 บรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นายคณิศ  แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงนามถวายพระพรพร้อมทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมหาราชวัง

อ่านต่อ

อก. รุก...! จับมือหอการค้าญี่ปุ่น และ JETRO จัดเวิร์คช้อป ให้ข้อมูลเชิงลึกสิทธิประโยชน์ และความคืบหน...

อก. รุก...! จับมือหอการค้าญี่ปุ่น และ JETRO จัดเวิร์คช้อป ให้ข้อมูลเชิงลึกสิทธิประโยชน์ และ

ความคืบหน้า EEC หวังกระตุ้น และดึงนักธุรกิจญี่ปุ่นร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น

เนื่องจากนักลงทุนญี่ปุ่นมีความสนใจในโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา