ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

Innospace เนื้อหอม ‘องค์กรรัฐ-รัฐวิสาหกิจ’ จ่อร่วมทุนเพิ่มอีกกว่า 300 ล้านบาท  

         หลังการระดมทุนรอบแรกไป 515 ล้านบาท เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ขณะนี้ Innospace Thailand ได้เริ่มทำงานอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยการจัดเวที Pitching นำเสนอผลงานสตาร์ทอัพไทยและฮ่องกงรวม 10 ราย...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

Innospace เนื้อหอม ‘องค์กรรัฐ-รัฐวิสาหกิจ’ จ่อร่วมทุนเพิ่มอีกกว่า 300 ล้านบาท  

         หลังการระดมทุนรอบแรกไป 515 ล้านบาท เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ขณะนี้ Innospace Thailand ได้เริ่มทำงานอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยการจัดเวที Pitching นำเสนอผลงานสตาร์ทอัพไทยและฮ่องกงรวม 10 ราย...

อ่านต่อ

ปั้น ‘เยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม’ ร่วมพัฒนา EEC เติบโตยั่งยืน 

เยาวชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นกำลังหลักในอนาคต สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จึงได้ผลิตเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ ‘อีอีซี สแควร์’ ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกวดแผนงานการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ตลอดจนการจัดการขยะ และขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วม...

อ่านต่อ

มอบหมายผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เ...

         วันนี้ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร ได้ยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดได้รับพิจารณาตามคดีหมายเลขดำที่ อ.381/2562 โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ...

อ่านต่อ

ขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์จัดการด้านสิ่งแวดล้อม หนุน EEC เติบโตยั่งยืน 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย หนึ่งในนั้นคือด้านสิ่งแวดล้อม ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ดึงองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประชาชาติ (UNIDO)...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา