ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

แนะท้องถิ่นตั้งรับการพัฒนา EEC หลัง 5 เมกะโปรเจกต์ พร้อมลงทุนปี 63

เลขาธิการ EEC เชื่อมั่นว่าการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้ง 5 โครงการ จะเริ่มตอกเสาเข็มการลงทุน และเป็นปีแห่งการลงทุนอย่างแท้จริงในปี 2563 พร้อมแนะแนวทางให้หน่วยงานท้องถิ่นทั้ง 3 จังหวัด (ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา) เตรียมตัวรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการหารายได้เพื่อพัฒนาของท้องถิ่นตัวเองเพื่อลดการใช้งบประมาณจากส่วนกลาง...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

แนะท้องถิ่นตั้งรับการพัฒนา EEC หลัง 5 เมกะโปรเจกต์ พร้อมลงทุนปี 63

เลขาธิการ EEC เชื่อมั่นว่าการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้ง 5 โครงการ จะเริ่มตอกเสาเข็มการลงทุน และเป็นปีแห่งการลงทุนอย่างแท้จริงในปี 2563 พร้อมแนะแนวทางให้หน่วยงานท้องถิ่นทั้ง 3 จังหวัด (ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา) เตรียมตัวรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการหารายได้เพื่อพัฒนาของท้องถิ่นตัวเองเพื่อลดการใช้งบประมาณจากส่วนกลาง...

อ่านต่อ

การคัดเลือกอู่ตะเภา-เมืองการ บินฯ​ เดินหน้าตามแผน​ หลังชี้แจงพร้อมหลักฐานที่ศาลปกครองแล้ว

คณะกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มอบหมายให้พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล และคณะ นำเสนอข้อเท็จจริงและแสดงหลักฐานต่อศาลปกครองแล้ว เชื่อว่าข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาของศาลในชั้นไต่สวน พร้อมเดินหน้าดำเนินการตามแผนงานที่โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกได้กำหนดไว้ เพราะเป็นโครงการที่มีความสำคัญ อาจส่งผลกระทบกับอีกหลายโครงการหากมีความล่าช้า

...
อ่านต่อ

EEC Hot News Vol.23

ก้าวไปอีกขั้นนำร่องพื้นที่ EEC ตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี
สมาคมอุตฯ ซอฟท์แวร์ผนึกนิคมฯ อมตะ  เล็งเปิดธุรกิจใหม่ใน EEC
การรถไฟฯ ขานรับ EEC เตรียมหารือสร้างทางรถไฟระหว่างประเทศ “กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ” เชื่อม “ไทย-กัมพูชา”
เปิด...

อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1/2562

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโนบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม ได้ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2101 กรมโยธาธิการและผังมือง ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 80 คน โดยมีนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา