ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

เปิดแผนสนามบินอู่ตะเภา เดินหน้าฟังความเห็นเอกชน ร่วมลงทุนพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยาน ยกระดับสู่ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค

     วันนี้ (15 มิ.ย.61) เวลา 09.10 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก :...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

เปิดแผนสนามบินอู่ตะเภา เดินหน้าฟังความเห็นเอกชน ร่วมลงทุนพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยาน ยกระดับสู่ศูนย์กลาง...

     วันนี้ (15 มิ.ย.61) เวลา 09.10 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก :...

อ่านต่อ

"อีอีซี" ให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐโปรตุเกส

"อีอีซี" ให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐโปรตุเกส

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ สายงานบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ต้อนรับ H.E. Mr. Pedro Siza Vieira รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐโปรตุเกส

...

อ่านต่อ

The Eastern Economic Corridor (EEC): Taking OFF จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐบาลไทยเปิดเวที โรดโชว์ศักยภาพพื้นที่อีอีซี
เชิญทูต56ประเทศขานรับพร้อมเดินหน้าลงทุน

     "อุตตม"เผยรัฐบาลโดยกระทรวงต่างประเทศ พร้อมเชิญเอกอัคราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทยกว่า 56 ประเทศ สื่อมวลชนทั้งใน และต่างประเทศ เข้ารับฟังนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ในระยะ 20 ปีข้างหน้า เตรียมโชว์ศักยภาพ "อีอีซี"...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2561

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 1/2561 มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การประชุมครั้งแรกภายใต้ พ.ร.บ. ใหม่...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา