ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

“ต่างชาติ”เช่าที่ดิน 99 ปี เท็จจริงอย่างไร..ฟังความให้ครบ

เรื่องนี้เป็น2มุมมอง ภาคธุรกิจเห็นด้วยกับรัฐบาล อยากให้คนไทยก้าวข้ามเรื่องการเสียอาณานิคม แต่ภาคประชาชนก็อยากให้รัฐบาลคิดให้รอบคอบ และฟังเสียงสะท้อนจากทุกฝ่าย

 

     ร้อนขึ้นมาแบบเงียบๆ สำหรับประเด็นรัฐบาลจะให้ต่างชาติ “เช่าที่ดินได้ 99 ปี” ที่เป็นเรื่องเอะอะโวยวายในฟากภาคประชาชน...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

“ต่างชาติ”เช่าที่ดิน 99 ปี เท็จจริงอย่างไร..ฟังความให้ครบ

เรื่องนี้เป็น2มุมมอง ภาคธุรกิจเห็นด้วยกับรัฐบาล อยากให้คนไทยก้าวข้ามเรื่องการเสียอาณานิคม แต่ภาคประชาชนก็อยากให้รัฐบาลคิดให้รอบคอบ และฟังเสียงสะท้อนจากทุกฝ่าย

 

     ร้อนขึ้นมาแบบเงียบๆ สำหรับประเด็นรัฐบาลจะให้ต่างชาติ “เช่าที่ดินได้ 99 ปี” ที่เป็นเรื่องเอะอะโวยวายในฟากภาคประชาชน...

อ่านต่อ

เลขาอีอีซี ย้ำ ไม่มีระบุในกม.ให้ต่างชาติเช่าทีนาน 99 ปี

เลขาธิการ อีอีซี ย้ำ ร่าง พ.ร.บ. อีอีซี ไม่มีการเช่าที่ดิน 99 ปี แต่ระบุชัด ว่าการให้ต่างชาติเช่าที่ดินจะไม่เกิน การให้เช่าที่ดิน  ที่อยู่ในพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ปี 2542 

19 มี.ค 61-นาย คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยว่าร่าง พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....หรือร่าง พ.ร...

อ่านต่อ

Thailand attempts do-or-die leap to a technology-driven economy

BANGKOK -- Thai Deputy Prime Minister Somkid Jatusripitak turned on the charm earlier this month when he took the stage at a business forum in Fukuoka, in southern Japan.

With a beaming smile he rarely shows in public back home, the economic czar spent nearly 10 minutes of his 40-minute speech expressing deep affection for Japan -- from the country's hot springs to its robotics. His...

อ่านต่อ

Exclusive Interview : ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา ระเบี...

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์EEC

เปิดประตูเศรษฐกิจไทยสู่โลก

กว่า 30 ปี ที่พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) คือศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุนจากทั่วโลก เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา