ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.60

- ยืนยัน 25 ต.ค.นี้ พร้อมลงนามก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
ปตท. เล็งเคาะแผนลงทุน ปี’63 วงเงินเกือบแสนล้านบาท ลุยเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ  
เอกชนไทย-จีน ผนึกกำลัง ตั้งศูนย์วิจัยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน จ.ระยอง
- เร่งเครื่องหนุนผู้ประกอบการไทย...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.60

- ยืนยัน 25 ต.ค.นี้ พร้อมลงนามก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
ปตท. เล็งเคาะแผนลงทุน ปี’63 วงเงินเกือบแสนล้านบาท ลุยเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ  
เอกชนไทย-จีน ผนึกกำลัง ตั้งศูนย์วิจัยเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน จ.ระยอง
- เร่งเครื่องหนุนผู้ประกอบการไทย...

อ่านต่อ

"ภาครัฐยุคใหม่” เดินหน้าพัฒนาระบบการบริการภาครัฐแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของปร...

เวทีเสวนาพิเศษเรื่อง “ขับเคลื่อนบริการภาครัฐด้วย EEC – OSS”  ภายในงานเปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ EEC – 0SS เพื่อแจกแจงถึงทิศทางของการบริการภาครัฐในยุคใหม่ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผสานการติดต่อธุรกิจกับทางหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าไว้แบบเบ็ดเสร็จ เป็นหนึ่งเดียว หรือที่เรียกว่า Biz Portal เพื่อการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความยุ่งยากต่างๆ...

อ่านต่อ

เจาะลึกบริการแบบเบ็ดเสร็จ 'EEC – OSS' เพิ่มความสะดวกนักลงทุน ครบจบในที่เดียวแบบรวดเร็ว และ...

หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ แต่จะต้องวางแผนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ เอกชน และนักลงทุน เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ (...

อ่านต่อ

เอกชนเปิดข้อเสนอด้านราคา โครงการอู่ตะเภา-เมืองการบินภาคตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 เข้าร่วมการเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา)โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา