ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ศาลปกครองกลาง ยกฟ้องคดีที่กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกฯ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

วันนี้ที่ 21 สิงหาคม 2562 พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงว่า จากที่กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท Orient Success International Limited บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และบริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ศาลปกครองกลาง ยกฟ้องคดีที่กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัด...

วันนี้ที่ 21 สิงหาคม 2562 พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงว่า จากที่กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท Orient Success International Limited บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) และบริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด...

อ่านต่อ

รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยม EEC  พร้อมหารือการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการของ S-C...

การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขับเคลื่อน EEC ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรจากหลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงต้องสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแรงงานด้วย โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ....

อ่านต่อ

EEC Hot News Vol.48

สภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียนเชื่อมั่นรัฐบาลไทยสนใจลงทุนใน EEC
- รองนายกฯ ‘สมคิด’ สั่ง กระทรวงอุตสาหกรรม 
มุ่งขับเคลื่อน S-Curve หนุน Thailand Cyberport ระดมทุนพันล้าน 
- ไทยสานต่อเจ้าภาพจัดประชุม
"เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน...

อ่านต่อ

สกพอ. เยือนเซี่ยงไฮ้ หารือความร่วมมือการลงทุนใน EEC

การแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบ Strategic Alliance เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อน EEC ให้ประสบความสำเร็จ ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พร้อมด้วยนางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้และคณะเข้าพบหารือกับ Mr. Yu Chen, Vice Chairman of China Council for...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา