ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC News Vol.5

- EEC พร้อมขับเคลื่อนท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ
- กระทรวงวิทย์ฯ เชื่อมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับ
EECi คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,500 ล้านบาท
Rolls – Royce หารือคมนาคม ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
สภาอุตฯ ชี้ EEC ...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC News Vol.5

- EEC พร้อมขับเคลื่อนท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ
- กระทรวงวิทย์ฯ เชื่อมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับ
EECi คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,500 ล้านบาท
Rolls – Royce หารือคมนาคม ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
สภาอุตฯ ชี้ EEC ...

อ่านต่อ

เสียงจากวิสาหกิจชุมชนระยอง ปลื้ม EEC ช่วยสร้างบรรยากาศการค้าขาย

       ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่การพัฒนาเชิงพื้นที่ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 ยังส่งผลในเชิงบวกให้ภาคประชาชน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ได้รับอานิสงส์ด้วย โดยทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากภาครัฐ  EEC จึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เดินหน้าไปพร้อมๆ...

อ่านต่อ

ข่าวเด่น EEC Vol. 4

- EEC แนะอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไฮเทค มีโอกาสสูงในไทย
- EEC เนื้อหอม กนอ. หนุนเอกชนพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด​
- ภาคการเงินชู EEC โอกาสทองธุรกิจ-เศรษฐกิจไทย 
- 5 เอกชนรายใหญ่นำทัพ ดัน Eco Factory ในพื้นที่ EEC
- รถโดยสารเชื่อม 3 สนามบิน EEC ต้นแบบ ขบ.เตรียมขยายไปทั่วประเทศ 

...

อ่านต่อ

บอร์ด EEC รับทราบแผนพัฒนาบุคลากร 4.0 พร้อมเร่งรัดแผนสิ่งแวดล้อม

 

บอร์ด EEC รับทราบความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาบุคลากร สิ่งแวดล้อมและผังเมือง ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ ปรับหลักสูตร “อาชีวะพรีเมียม” นำร่อง 6 สาขาวิชา รับเทรนด์โลก พร้อมเร่งรัดโครงการเร่งด่วนแผนสิ่งแวดล้อม 14 โครงการ

...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา