ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนพัฒนาภาคการเกษตร ในพื้นที่ EEC

(21 ก.พ.62 ) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานเปิดงาน สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนพัฒนาภาคการเกษตร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่อีอีซี เข้าร่วมรับฟัง และร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาเกษตร...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนพัฒนาภาคการเกษตร ในพื้นที่ EEC

(21 ก.พ.62 ) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานเปิดงาน สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนพัฒนาภาคการเกษตร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่อีอีซี เข้าร่วมรับฟัง และร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาเกษตร...

อ่านต่อ

“ใช้แล้วไม่ทิ้ง ต้องบำบัด และนำกลับมาใช้ซ้ำ” แนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EECอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคนับเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ EEC เดินหน้าได้อย่างราบลื่น ล่าสุดนักวิจัยภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ นำร่องพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ...

อ่านต่อ

แนวทางการใช้พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน

ตามที่ได้มีข่าวเรื่อง การยึดที่ดินศูนย์ซ่อมอากาศยานการบินไทยที่อู่ตะเภานั้น ทางสำนักงานฯ ขอให้ข้อเท็จจริงดังนี้

เรื่องเดิม : โครงการ TG MRO ริเริ่มโดยการบินไทย

       ปี 2559 การบินไทย ได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งใหม่ (TG MRO)
ณ...

อ่านต่อ

สกพอ. จัดทำประชาพิจารณ์ สนามบินอู่ตะเภา-เมืองการบินภาคตะวันออก

วันนี้ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พลเรือเอกโสภณ วัฒนมงคล ประธานที่ปรึกษาพิเศษด้านโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดงาน การจัดทำประชาพิจารณ์และรายงานผลการวิจัย การสำรวจทัศนคติและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ชุมชน และสังคมรอบพื้นที่โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ณ โรงแรมภูริมาศ บีช รีสอร์ท อำเภอบ้านฉาง...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา