ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

หนุนประชาชนฝ่าวิกฤต COVID-19 รวมมาตรการช่วยเหลือ และช่องทางการติดต่อของสถาบันการเงิน

ผลกระทบจาก COVID-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างชัดเจนขึ้น และทำให้ประชานต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะการแบกรับภาระหนี้สิ้น ในขณะที่หลายคนไม่มีรายได้ เพราะตกงาน หรือลดรายได้ จากการปิดกิจการชั่วคราว ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

หนุนประชาชนฝ่าวิกฤต COVID-19 รวมมาตรการช่วยเหลือ และช่องทางการติดต่อของสถาบันการเงิน

ผลกระทบจาก COVID-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างชัดเจนขึ้น และทำให้ประชานต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะการแบกรับภาระหนี้สิ้น ในขณะที่หลายคนไม่มีรายได้ เพราะตกงาน หรือลดรายได้ จากการปิดกิจการชั่วคราว ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง...

อ่านต่อ

ชลประทาน ผันน้ำลงคลองน้ำแดงสำเร็จ เพิ่มปริมาณน้ำป้อน EEC

เพื่อรับมือกับภัยแล้งในภาคตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำเนินการสูบผันน้ำลงคลองน้ำแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยกรมชลประทาน จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ และสามารถทำได้สำเร็จแล้ว  ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำให้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วันละ 120,000 ลูกบาศก์เมตร

...

อ่านต่อ

สทนช.-สกพอ. ร่วมประชุม ขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งน้ำภาคตะวันออก

วันนี้ (3 เมย.2563) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และการจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี 2563 – 2580) โดยมีนางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงบประมาณ...

อ่านต่อ

EEC จ้างแรงงานภาคท่องเที่ยว 300 คน ฝ่าวิกฤต COVID-19

วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน โดยเฉพาะแรงงานภาคท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ต้องตกงาน  ทำให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้จัดโครงการฝึกอบมัคคุเทศก์ จำนวน 300 คน พัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายค่าจ้างเป็นเวลา 3 เดือน บรรเทาผลกระทบ...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา