ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

โรงเรียนนานาชาติใหญ่สุดในไทย ปักหมุด EEC ศูนย์กลางนวัตกรรมการศึกษา เตรียมความพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่มีความต้องการบุคลากรด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ล่าสุด โรงเรียนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย “เวอร์โซ” เดินหน้าการก่อสร้างและออกแบบหลักสูตรก่อนเปิดสอน เดือนสิงหาคม 2563 นี้ ผลักดันพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการศึกษาระดับโลก...

อ่านต่อ

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

โรงเรียนนานาชาติใหญ่สุดในไทย ปักหมุด EEC ศูนย์กลางนวัตกรรมการศึกษา เตรียมความพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย...

เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่มีความต้องการบุคลากรด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ล่าสุด โรงเรียนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย “เวอร์โซ” เดินหน้าการก่อสร้างและออกแบบหลักสูตรก่อนเปิดสอน เดือนสิงหาคม 2563 นี้ ผลักดันพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการศึกษาระดับโลก...

อ่านต่อ

ลงทุนโครงการพลังงานสะอาด หนุนศักยภาพ EEC เติบโตยั่งยืน

หนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืนภายในพื้นที่ EEC คือ การลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดอย่างจริงจัง ล่าสุดบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) โครงการแรกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของโรงกลั่นมากยิ่งขึ้น...

อ่านต่อ

EEC Hot News Vol.73

- พัฒนา ‘พลังงานอัจฉริยะ’ ในนิคมฯ หนุนศักยภาพ EEC
- เผย ก.พ.63 อนุญาตต่างชาติลงทุนไทย 20 ราย เทเม็ดเงินลงทุน 718 ล้านบาท พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี-องค์ความรู้ให้แรงงานไทย
- เปิดแผนสร้างมอเตอร์เวย์ “ศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ” เชื่อมพื้นที่ EEC
- โชว์ทดสอบ 5G ในท่าเรือแหลมฉบัง รองรับอุตฯโลจิสติกส์ในพื้นที่ EEC

...

อ่านต่อ

EEC-HDC นำร่อง 17 หลักสูตรอบรมระยะสั้นชุดแรก พร้อมปั้นแรงงานทักษะดี มีศักยภาพสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป...

เมื่อแรงงานที่มีทักษะ และมีศักยภาพสูงตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นโจทย์ใหญ่ที่จะทำให้การขับเคลื่อน EEC ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ดังนั้นคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Human Development Center: EEC-HDC) จึงประกาศเดินหน้าให้สถาบันการศึกษาจับมือผู้ประกอบการ...

อ่านต่อ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

ติดต่อเรา