Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร

ข่าวสาร

61,321
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนพัฒนาภาคการเกษตร ในพื้นที่ EEC

(21 ก.พ.62 ) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานเปิดงาน สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนพัฒนาภาคการเกษตร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)...

ข่าวสาร

“ใช้แล้วไม่ทิ้ง ต้องบำบัด และนำกลับมาใช้ซ้ำ” แนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EECอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคนับเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ EEC เดินหน้าได้อย่างราบลื่น ล่าสุดนักวิจัยภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ...

ข่าวสาร

แนวทางการใช้พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน

ตามที่ได้มีข่าวเรื่อง การยึดที่ดินศูนย์ซ่อมอากาศยานการบินไทยที่อู่ตะเภานั้น ทางสำนักงานฯ ขอให้ข้อเท็จจริงดังนี้

เรื่องเดิม : โครงการ TG MRO ริเริ่มโดยการบินไทย

       ปี 2559...

ข่าวสาร

สกพอ. จัดทำประชาพิจารณ์ สนามบินอู่ตะเภา-เมืองการบินภาคตะวันออก

วันนี้ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พลเรือเอกโสภณ วัฒนมงคล ประธานที่ปรึกษาพิเศษด้านโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดงาน การจัดทำประชาพิจารณ์และรายงานผลการวิจัย การสำรวจทัศนคติและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม...

ข่าวสาร

สกพอ. เดินหน้าสำรวจพื้นที่โครงการจัดการขยะในพื้นที่ EEC สู่ต้นแบบการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน

14 ก.พ. 2563 นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน และนางธัญรัตน์ อินทร ผู้ช่วยเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.) หรือ EEC นำทีมลงพื้นที่สำรวจศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครแหลมฉบัง...

Pages

ติดต่อเรา