ข่าวสาร

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร
58,404
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ EEC ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดประชุมพิจารณาโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2563

        โดยมี...

ข่าวสาร

การเปิดเอกสารข้อเสนอซองที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุม่กิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จากัด...

วันนี้ท่ี 17 มกราคม 2563 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานคณะกรรมการ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แถลงว่า ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีหนังสือแจ้งผลการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 (...

ข่าวสาร

EEC ต้องมีน้ำดื่ม น้ำใช้ ไม่ขาดแคลน

3 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นพื้นที่เขตการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ที่ช่วยยกระดับและพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นกลไกลสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน...

ข่าวสาร

ผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก...

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานคณะกรรมการ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แถลงผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน...

ข่าวสาร

EEC เนื้อหอม ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนพุ่ง 444,880 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 59%...

นักลงทุนยังคงให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยบทสรุปยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2562 มีมูลค่าเงินลงทุน 756,100 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเป็นการลงทุนในพื้นที่ EEC ในสัดส่วน 59% ของมูลค่ารับการส่งเสริมทั้งหมด หรือมีมูลค่า 444,...

Pages

ติดต่อเรา