ข่าวสาร

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร
6,699
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

เร่งพัฒนา “ทุนมนุษย์” ขับเคลื่อน อีอีซี

     ทุนมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาในทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นทุนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก...

ข่าวสาร

ขอรายงานชี้แจงประเด็นแฟนเพจ พลเมืองต่อต้าน Single Gateway เพื่อเสรีภาพและความยุติธรรม :...

ข้าพเจ้า นายคณิศ แสงสุพรรณ

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กระทรวงอุตสาหกรรม

 

...

ข่าวสาร

EEC ผนึกกำลัง GISTDA มุ่งศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 23 เมษายน 2561 - สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก      (สกรศ.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัมมนา EEC2...

ข่าวสาร

อีอีซี “ร่วมมือ” อาลีบาบา กรุ๊ป ส่งสินค้าไทย ท่องเที่ยวไทยไปตลาดโลก พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการไทย

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สกรศ.) หรือ อีอีซี ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ อาลีบาบา กรุ๊ป ครอบคลุมความร่วมมือใน 4 ด้านคือ

1) การใช้อีคอมเมอร์ส (E-commerce)  ในการส่งออกสินค้าเกษตรและ โอทอป โดยเริ่มต้นจาก...

ข่าวสาร

อีอีซี โรดโชว์ จีน ชวนขยายการลงทุน อีอีซี และอีอีซีดี

เมืองหางโจว ประเทศจีน 10 เมษายน 2561 : ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วย นางสาวอารีย์
งามศิริพัฒนกุล...

Pages

ติดต่อเรา