ข่าวสาร

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร
55,920
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ EEC

 วันนี้ (13 ธ.ค. 2562) นายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการของ EEC หรือ EEC Health Fair และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ...

ข่าวสาร

ปั้นแผนกำจัดขยะครบวงจร  คาดอีก 12 ปี ‘EEC ไร้ขยะสะสม’

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เห็นชอบแผนกำจัดขยะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผุดโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะเพิ่มอีก 6...

ข่าวสาร

EEC จัดสัมมนารับฟังความเห็น 

(11ธ.ค.62) นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ (ร่าง)...

ข่าวสาร

EEC เผย โครงการพัฒนาด้านต่างๆ มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ จากแผนดำเนินงานและมาตรการที่ชัดเจน

 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 11/2562 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กพอ. เป็นประธาน    ณ ตึกภักดีบดินทร์...

ข่าวสาร

สกพอ. ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2562

สกพอ. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายคณิศ แสงสุพรรณ  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...

Pages

ติดต่อเรา