ข่าวสาร

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร
22,068
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น.  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2561...

ข่าวสาร

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2561

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบ เรื่องสำคัญๆ ดังนี้...

ข่าวสาร

สกพอ. เข้าร่วมงานสัมมนา “The Second 2018 Qian Tang River Forum” ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการประสานการลงทุนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นตัวแทน สกพอ. เข้าร่วมงานสัมมนา “The Second 2018 Qian Tang River Forum” ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทาง สกพอ. ได้รับเชิญจาก นาย หวัง เจียน หยี่ ประธาน บริษัท Futon...

ข่าวสาร

คณิศ โรดโชว์จีนต่อเนื่อง ดึงดูดลงทุนอีอีซี เชื่อมโยงภูมิภาค

คณิศ โรดโชว์จีนต่อเนื่อง ดึงดูดลงทุนอีอีซี เชื่อมโยงภูมิภาค

4 - 7 พฤศจิกายน 2561 กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

           อีอีซี...

ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 วันที่ 1...

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2561 มี         ท่าน อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยมีสาระสำคัญ...

Pages

ติดต่อเรา