ข่าวสาร

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร
45,259
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ศาลปกครองกลาง ยกฟ้องคดีที่กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร...

วันนี้ที่ 21 สิงหาคม 2562 พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารเรือ แถลงว่า จากที่กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท Orient Success International Limited...

ข่าวสาร

รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยม EEC  พร้อมหารือการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการของ S-...

การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขับเคลื่อน EEC ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรจากหลากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน...

ข่าวสาร

EEC Hot News Vol.48

สภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียนเชื่อมั่นรัฐบาลไทยสนใจลงทุนใน EEC
- รองนายกฯ ‘สมคิด’ สั่ง กระทรวงอุตสาหกรรม 
มุ่งขับเคลื่อน S-Curve หนุน Thailand...

ข่าวสาร

สกพอ. เยือนเซี่ยงไฮ้ หารือความร่วมมือการลงทุนใน EEC

การแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบ Strategic Alliance เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อน EEC ให้ประสบความสำเร็จ ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ...

ข่าวสาร

 EEC Plastic-Free Zero Waste School ชวนกันปฏิเสธถุงพลาสติก เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม


เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ทำลายได้ยากและใช้เวลานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการลดหรือปฏิเสธการใช้พลาสสติกตั้งแต่เยาว์วัย เช่นเดียวกับการสร้างสรรค์ “EEC Plastic-Free Zero...

Pages

ติดต่อเรา