Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร

ข่าวสาร

61,297
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ญี่ปุ่น เยือน EEC กระชับความสัมพันธ์ พร้อมหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการร่วมลงทุน ใน EEC

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 Mr. Shigeru KIYAMA (Special Advisor to the Cabinet) Mr. Kazuya NASHIDA (Ambassador of Japan) และคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ การเงินการลงทุน ได้เข้าพบ นาย คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...

ข่าวสาร

EEC ร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับ CLMV...

เมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์ 2563 นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมสัมมนาในงาน A Joint Coopreration between EXIM THAILAND and NEXI ณ ห้องเดอะ รอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ...

ข่าวสาร

มาตรการเชิงรุกแก้ปัญหาภัยแล้ง EEC ‘คลองวังโตนด’ ปันน้ำช่วย ‘อ่างฯประแสร์’เริ่ม มี.ค.นี้

ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ผนึกความร่วมมือแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำภาคตะวันออก ผันน้ำจากลุ่มน้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี มายังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ปริมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เสริมน้ำภาคการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)...

ข่าวสาร

EEC Hot News Vol.71

ต่างชาติเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย ปี’62 หอบเงินลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท
- การท่าเรือเดินหน้าพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ให้ประเทศ
- พาณิชย์ เผย ม.ค. 63 ต่างชาติลงทุนไทยกว่า 900 ล้านบาท
-...

ข่าวสาร

พัฒนาอาชีวะ ปั้นหลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุ รับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ในขณะที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ภายในปี 2564 กอรปกับการมีอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและ EEC  การเตรียมความพร้อมด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้...

Pages

ติดต่อเรา