ข่าวสาร

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร
31,121
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

เปิดแผน 5 ปี EEC จับมือสถานศึกษาในพื้นที่ ปั้นหลักสูตรเข้มมาตรฐานสากล สร้างแรงงานเพิ่ม 4.75 แสนคน...

ในอีก 5 ปีข้างหน้านับจากนี้ ประตู EEC จะเปิดต้อนรับแรงงานกว่า 475,000 คน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ...

ข่าวสาร

EEC Hot News Vol.12

ดึง 2 มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นชั้นนำ “โตเกียว-วาเซดะ” เปิดหลักสูตรใน EEC
- ไฟเขียวเพิ่ม “
เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” อีก ...

ข่าวสาร

"อาชีวะ" มาแรง มีตำแหน่งงานรอแน่นอนโดยเฉพาะสาขาที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC 

นอกเหนือจากบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากระดับอุดมศึกษาแล้ว พื้นที่ EEC ยังมีความต้องการแรงงานจากอาชีวศึกษาจำนวนมาก เห็นได้จากข้อมูลเปรียบเทียบ Demand และ Supply ของทั้ง 3 จังหวัด (ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา) ที่เป็นผลสำรวจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในช่วงปี...

ข่าวสาร

EEC เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมพัฒนาคนตรงความต้องการ

วันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี บูรณาการการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดประชุมสรุปผลการศึกษาความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...

ข่าวสาร

EEC ต้อนรับสถานศึกษาระดับโลก มุ่งพัฒนาและเสริมทักษะบุคลากรมืออาชีพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย


หนึ่งในปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรุดหน้าและยั่งยืนก็คือ "คน" ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงต้องการวางรากฐานที่แข็งแกร่ง
...

Pages

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา