ข่าวสาร

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร
45,259
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม S-Curve พร้อมดึงดูดการลงทุนเชื่อมเครือข่ายการผลิตจากต่างประเทศ   

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง, กับดักความไม่เท่าเทียม และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา...

ข่าวสาร

EEC Hot News Vol.46

EEC หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 20 ปี  ก้าวสู่ศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของอาเซียน 
ยกระดับปาล์มน้ำมัน ผลิต “สารหล่อลื่นชีวภาพ”...

ข่าวสาร

รายการ EEC Focus ตอน "แหลมฉบังเฟส 3 เชื่อมการค้าโลก สู่อาเซียน"

ความสำคัญของแหลมฉบังเฟส 3 หนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานหลักของ EEC ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติ

         สัมภาษณ์ เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ถึงศักยภาพของแหลมฉบังเฟส 3...

ข่าวสาร

รายการ EEC Focus  ตอน "โครงสร้างพื้นฐาน กลไกขับเคลื่อน EEC"

ทำความรู้จักกับโครงสร้างพื้นฐานหลักทั้ง 5 โครงการ ซึ่งเป็นเมกะโปรเจ็กต์ที่จะหนุนนำให้ EEC แข็งแกร่งและพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็ว

         โดยสัมภาษณ์ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

ข่าวสาร

รายการ EEC Focus ตอน ทำไมต้องเป็น “ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง”

พบกับสัมภาษณ์เจาะลึก นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เกี่ยวกับเหตุและผลของการเลือก 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนา EEC รวมถึงแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนา EEC ในแต่ละจังหวัด 

 ...

Pages

ติดต่อเรา