Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร

ข่าวสาร

61,295
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

สกพอ. เดินหน้า สร้างความเข้าใจผังเมือง เปิดเวที รับความเห็นองค์กรท้องถิ่น และภาคเอกชน จ.ฉะเชิงเทรา  

วันนี้ (31 ม.ค. 2563) นางสาวทัศนีย์  เกียรติภัทราภรณ์  รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค และนายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช...

ข่าวสาร

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก...

วันที่ 30 มกราคม 2563 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกฯ...

ข่าวสาร

สกพอ. ลงพื้นที่ สัมมนาสร้างความเข้าใจผังเมือง สร้างการมีส่วนร่วม องค์กรท้องถิ่น และภาคเอกชน จ.ชลบุรี

วันนี้ (27 ม.ค. 2563) นางสาวทัศนีย์  เกียรติภัทราภรณ์  รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน...

ข่าวสาร

EEC เปิดแผนมาตรการน้ำระยะสั้น-ระยะยาว พร้อมแผนพลังงาน มั่นใจเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่น

ปัจจุบัน ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายกิจกรรมทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคประชาชน และภาคการท่องเที่ยว ทำให้ EEC...

ข่าวสาร

EEC Hot News Vol.70

กนอ. จ้าง 'มารีนไทย กรุ๊ปบริหารท่าเรือฯ มาบตาพุด 10 ปี พัฒนาสู่ความทันสมัยระดับโลก
-...

Pages

ติดต่อเรา