ข่าวสาร

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร
35,872
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

EEC​ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อาคารกสท. กรุงเทพฯ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ​ EEC​...

ข่าวสาร

EEC ประชุมนัดปฐมฤกษ์เพื่อวางแผนงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา

         เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง อาทิ นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน, ...

ข่าวสาร

เปิดแผนปั้นฉะเชิงเทรา เป็น Bio Hub รับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 

การเร่งผลักดันอุตสาหกรรมชีวภาพ จะทำให้เกิดรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy)  ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในอนาคต (New S-Curve) ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม...

ข่าวสาร

EEC Hot News Vol.20

CEO บริษัทชั้นนำ มองการพัฒนา EEC เสริมเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง
ปตท.วางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC เปิดแนวคิด...

ข่าวสาร

ผู้บริหาร EEC บรรยายพิเศษ หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 6  

        วันที่ 30 เมษายน 2562 นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง อาทิ นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ...

Pages

ติดต่อเรา