Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร

ข่าวสาร

61,297
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

EEC ต้องมีน้ำดื่ม น้ำใช้ ไม่ขาดแคลน

3 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นพื้นที่เขตการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ที่ช่วยยกระดับและพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นกลไกลสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน...

ข่าวสาร

ผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก...

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานคณะกรรมการ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แถลงผลการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน...

ข่าวสาร

EEC เนื้อหอม ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนพุ่ง 444,880 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 59%...

นักลงทุนยังคงให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยบทสรุปยอดขอรับส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2562 มีมูลค่าเงินลงทุน 756,100 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเป็นการลงทุนในพื้นที่ EEC ในสัดส่วน 59% ของมูลค่ารับการส่งเสริมทั้งหมด หรือมีมูลค่า 444,...

ข่าวสาร

'สวนนงนุชพัทยา' ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ยกระดับการท่องเที่ยว-เกษตรอัจฉริยะ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเด่นของภาคตะวันออกมาเนิ่นนาน โดยเฉพาะพัทยา ซึ่งเป็นหมุดหมายระดับโลก มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และครบครัน รวมถึงมีศักยภาพสูงในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ โดยมี 'สวนนงนุชพัทยา'...

ข่าวสาร

แนวทางการดำเนินงาน EEC ปี 2563 พร้อมขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และจริงจัง

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมและมอบนโยบายให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...

Pages

ติดต่อเรา