ข่าวสาร

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร
39,533
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

  EEC คึกคัก ปูพรมสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่กว่า 4.75 แสนคน

ในการที่จะขับเคลื่อน EEC ให้รุดหน้าอย่างยั่งยืนได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสรรพกำลังคนที่พร้อมพรั่ง และมุ่งเน้น Demand Driven จากเดิมที่ไม่รู้ว่าภาคธุรกิจต้องการคนแบบไหน ภาคการศึกษาจึงจัดการเรียนการสอนอย่างที่เคยทำ ภารกิจสิ้นสุดที่ปริญญา...

ข่าวสาร

แนะท้องถิ่นตั้งรับการพัฒนา EEC หลัง 5 เมกะโปรเจกต์ พร้อมลงทุนปี 63

เลขาธิการ EEC เชื่อมั่นว่าการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้ง 5 โครงการ จะเริ่มตอกเสาเข็มการลงทุน และเป็นปีแห่งการลงทุนอย่างแท้จริงในปี 2563 พร้อมแนะแนวทางให้หน่วยงานท้องถิ่นทั้ง 3 จังหวัด (ชลบุรี, ระยอง...

ข่าวสาร

การคัดเลือกอู่ตะเภา-เมืองการ บินฯ​ เดินหน้าตามแผน​ หลังชี้แจงพร้อมหลักฐานที่ศาลปกครองแล้ว

คณะกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มอบหมายให้พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล และคณะ นำเสนอข้อเท็จจริงและแสดงหลักฐานต่อศาลปกครองแล้ว เชื่อว่าข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาของศาลในชั้นไต่สวน...

ข่าวสาร

EEC Hot News Vol.23

ก้าวไปอีกขั้นนำร่องพื้นที่ EEC ตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี
สมาคมอุตฯ ซอฟท์แวร์ผนึกนิคมฯ อมตะ  เล็งเปิดธุรกิจใหม่ใน EEC
การรถไฟฯ ขานรับ...

ข่าวสาร

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1/2562

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโนบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม ได้ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 – 12....

Pages

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.31

ติดต่อเรา