Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร

ข่าวสาร

61,297
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

สกพอ. ร่วมงาน METALAP2019 ชวนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ลงทุนใน EEC

นางนงนุช เพชรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ สกพอ. เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ EEC: a prime location for your future investment in auto industry ในงาน EUROGUSS ASIA PACIFIC CONFERENCE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Asia-...

ข่าวสาร

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ EEC ยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน การจัดสาธิตการปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศในเขต EEC (HEMS Demonstration at EEC)  โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ...

ข่าวสาร

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ EEC

 วันนี้ (13 ธ.ค. 2562) นายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการของ EEC หรือ EEC Health Fair และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพ...

ข่าวสาร

ปั้นแผนกำจัดขยะครบวงจร  คาดอีก 12 ปี ‘EEC ไร้ขยะสะสม’

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เห็นชอบแผนกำจัดขยะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผุดโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะเพิ่มอีก 6...

ข่าวสาร

EEC จัดสัมมนารับฟังความเห็น 

(11ธ.ค.62) นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ (ร่าง)...

Pages

ติดต่อเรา