Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร

ข่าวสาร

61,295
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

คณะนักธุรกิจญี่ปุ่นเยือนพื้นที่อีอีซี จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่สัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อุตตม สาวนายน (แถวหน้าที่ 12 จากซ้าย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) นาย ฮิโรชิเกะ เซโกะ (แถวหน้าที่ 11 จากซ้าย)  นำคณะนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นจำนวนกว่า 300 คน...

ข่าวสาร

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เศรฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2560  วันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

โดยมี ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...

ข่าวสาร

แถลงข่าว คณะกรรมการบริหาร การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คร้ังที่ 4/2560

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งท่ี 4/2560 ของ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน ซึ่งมีสาระสาคัญของการ ประชุม ดังนี้ 

 

1....

ข่าวสาร

เดินหน้าขับเคลื่อนการลงทุนโดยจัดงาน ROADSHOW EEC 24-25 กรกฎาคม 2560

ณ มหานครปักกิ่ง ประเทศจีน 24 กรกฎาคม 2560 : ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วย ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่า การการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางดลพร อัชววรกุล...

ข่าวสาร

ผลการลงพื้นที่ของสานักงาน เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ...

การประชุมร่วมกับจังหวัด: เห็นโอกาส มีข้อกังวล และมีข้อสรุป 

ในการประชุมร่วมกับจังหวัดมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 ท่านนำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายอนุกูล ตังคณานกูลชัย) หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน...

Pages

ติดต่อเรา