ข่าวสาร

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร
50,351
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

 EEC Plastic-Free Zero Waste School ชวนกันปฏิเสธถุงพลาสติก เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม


เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ทำลายได้ยากและใช้เวลานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการลดหรือปฏิเสธการใช้พลาสสติกตั้งแต่เยาว์วัย เช่นเดียวกับการสร้างสรรค์ “EEC Plastic-Free Zero...

ข่าวสาร

ข้อเท็จจริง   การลงทุนในโครงการ Smart Digital Hub หรือศูนย์จัดการสินค้าอัจฉริยะ ของ Alibaba...

 

  1. Alibaba ไม่ได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่อย่างใด จึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 13 ปี  (กรณีจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 13 ปี จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI นั้น...

ข่าวสาร

EEC Hot News Vol.47

รองนายกฯ ‘สมคิด’ ชู EEC ต้นแบบการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค 
เศรษฐกิจ EEC ขยายตัวแรง หนุน “ธุรกิจค้าส่ง-ปลีก...

ข่าวสาร

จับชีพจรการลงทุนใน EEC 

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้าง ผู้ประกอบการค้าและ อุตสาหกรรมไทย ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ Nation BIZ Insight ช่วง Business Hard Talk ทางช่อง Nation TV 22 ได้นำเสนอมุมมองที่น่าสนใจหลายประการเกี่ยวกับ EEC ดังนี้

...

ข่าวสาร

เราอยากให้ลูกหลานของเรามีอนาคตแบบไหน? กล้า ก้าว ไกล ไปกับ EEC

          “เชื่อไหมว่าอีก 10 ปีต่อจากนี้ เราจะทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้น และที่รายได้ที่มากขึ้น แต่ถ้ามองจากวันนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไร ?” 

         หากลองมองย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว...

Pages

ติดต่อเรา