ข่าวสาร

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร
39,533
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ความคืบหน้าการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มีมติให้เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ 3 ราย ชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดข้อเสนอซองที่ 1 (ซองคุณสมบัติทั่วไป)...

ข่าวสาร

EEC Hot News Vol.21

- ปั้น  “EECi วังจันทร์วัลเลย์”   ต้นแบบระบบบริหารจัดการไฟฟ้าใน EEC
- เพื่อนบ้าน
EEC เนื้อหอม...

ข่าวสาร

 EEC เร่งวางโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ลดวิกฤตขยะและน้ำเสีย  

การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม นับเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไม่น้อยไปกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการลงทุน เพราะเมื่อ EEC เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ...

ข่าวสาร

การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติ และรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ภายในพื้นที่ EEC ให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern...

ข่าวสาร

EEC​ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อาคารกสท. กรุงเทพฯ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ​ EEC​...

Pages

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.31

ติดต่อเรา