Home > ข้อมูลข่าวสาร > ข่าวสาร

ข่าวสาร

61,297
Share on Facebook Share on Twitter

ข่าวสาร

ข่าวสาร

EEC ลุย Medical Hub เอกชนพร้อมลงทุนศูนย์การแพทย์ "จีโนมิกส์" 2 หมื่นล้านบาท

ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจะเกิดขึ้นและเป็นจริงได้นั้น หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือ ต้องมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์หนุนนำ  ดังนั้นคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) จึงเห็นชอบแผนการจัดตั้งศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (...

ข่าวสาร

EEC ร่วมยินดี MOU ระหว่าง 11 สถาบันการศึกษา กับ 5 กลุ่มอุตฯ ในพื้นที่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาบุคลากร...

            สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี โดยนายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร (EEC-HDC) ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ...

ข่าวสาร

EEC ศึกษาการจัดตั้ง 'เมืองศูนย์กลางทางการเงิน' ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักแผนภาพรวม และผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาโครงการ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นภายใต้ “...

ข่าวสาร

EEC ผนึกกระทรวงแรงงาน เอาจริง สร้างคนคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดึงดูดนักลงทุน

            จากปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี คือ การมีกำลังคน แรงงานที่มีคุณภาพและทักษะเพียงพอ ต่อกับความต้องการโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย จึงเป็นภารกิจสำคัญ...

ข่าวสาร

MOU ระหว่าง EEC กับ KOTRA พัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเมืองอัจฉริยะร่วมกันใน EEC

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Westin Chosun Busan สาธารณรัฐเกาหลีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) และประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (นายมุน แช-อิน) ให้เกียรติเป็นสักขพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)...

Pages

ติดต่อเรา