ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Home > ข้อมูลข่าวสาร > จัดซื้อ จัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5,420
Share on Facebook Share on Twitter

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์

ประกาศจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนฯ เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนฯ ราคากลาง...
จัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1....
จัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเช่าอาคารสำนักงานและเช่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปรึกษาการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าอาคารสำนักงานและเช่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปรึกษาการลงทุน...

Pages

ติดต่อเรา