Home > ข้อมูลข่าวสาร > จัดซื้อ จัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

6,653
Share on Facebook Share on Twitter

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์

ประกาศจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนฯ เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนฯ ราคากลาง...
จัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1....
จัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเช่าอาคารสำนักงานและเช่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปรึกษาการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าอาคารสำนักงานและเช่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปรึกษาการลงทุน...
จัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อีอีซี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อีอีซี...

Pages

ติดต่อเรา