ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
5,421
Share on Facebook Share on Twitter

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์...
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดำเนินงานโครงการการจัดบูธแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ภายในงาน Digital Thailand Big...
จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่ฯ

ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...

Pages

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา