ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
5,421
Share on Facebook Share on Twitter

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1....
จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเช่าอาคารสำนักงานและเช่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปรึกษาการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าอาคารสำนักงานและเช่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปรึกษาการลงทุน...
จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อีอีซี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อีอีซี...
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทํามาตราการสําคัญภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทํามาตราการสําคัญภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC (...

Pages

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา