รับสมัครงาน

Home > ข้อมูลข่าวสาร > รับสมัครงาน
8,779
Share on Facebook Share on Twitter

รับสมัครงาน

วิธีการสมัคร

  1. เลือกตำแหน่งงานและสมัครงานออนไลน์ หรือ
  2. ส่งเอกสารการสมัครงาน พร้อมระบุตำแหน่งงานที่ท่านสนใจที่ hr@eeco.or.th

หลักฐานการสมัครงาน

  1. CV Resume พร้อมรูปถ่าย
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
  5. สำเนาใบรับรองการทำงาน (ในกรณีที่มีประสบการณ์การทำงาน)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครทั้งปี

เช่น วิศวกร / นักวิชาการ / นักกฎหมาย / บัญชี / การเงิน / สื่อสาร / HR และตำแหน่งงานอื่นๆ ในสำนักงานใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-033-8012 หรืออีเมล hr@eeco.or.th วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและแผนบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการและแผนบูรณาการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มเศรษฐศาสตร์

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สกพอ. ประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานใน...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส สายงานโครงการลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / ติดตามและวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / การจัดทำบัญชีสำนักงาน งานด้านนโยบาย กำกับตรวจสอบ...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส งานด้านทรัพยากรบุคคล

อัตรา 1 ตำแหน่ง / กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)...

ติดต่อเรา