รับสมัครงาน

Home > ข้อมูลข่าวสาร > รับสมัครงาน
25,996
Share on Facebook Share on Twitter

รับสมัครงาน

วิธีการสมัคร

 1. เลือกตำแหน่งงานและสมัครงานออนไลน์ หรือ
 2. ส่งเอกสารการสมัครงาน พร้อมระบุตำแหน่งงานที่ท่านสนใจที่ hr@eeco.or.th

หลักฐานการสมัครงาน

 1. CV Resume พร้อมรูปถ่าย
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
 5. สำเนาใบรับรองการทำงาน (ในกรณีที่มีประสบการณ์การทำงาน)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครทั้งปี

เช่น วิศวกร / นักวิชาการ / นักกฎหมาย / บัญชี / การเงิน / สื่อสาร / HR และตำแหน่งงานอื่นๆ ในสำนักงานใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-033-8012 หรืออีเมล hr@eeco.or.th วันและเวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

 

Interested candidates can submit their resume/CV online with the following documents:

 • Academic transcript (s)
 • Work-experience reference letter (s)
 • Professional certificate (s)

Type of employment

 • A fixed term or contract basis for an agreed length of time.
 • Contract renewal subject to mutual agreement.

Please send your application and supporting documents with contact detailed to hr@eeco.or.th.

For any enquiries, please call +66 (0) 2033 8012

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / เจ้าหน้าที่อาวุโส งานงบประมาณ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการ (สำนัก) กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบให้บริการ ECC - OSS

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารระบบให้บริการ EEC - OSS

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.69

ติดต่อเรา