สื่อมัลติมีเดีย

Home > ข้อมูลข่าวสาร > สื่อมัลติมีเดีย
12,866
Share on Facebook Share on Twitter

สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมัลติมีเดีย

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)...

ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อุตสาหกรรม ๔.๐ กับการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี สู่ Thailand 4.0”

ภายในงาน นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔

“The 4th Ship Technology for the Next Decade: ShipTech IV”

วันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร PEACH (...

Pages

ติดต่อเรา