การบรรยายพิเศษเรื่อง “ EEC กับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ ” 

628

การบรรยายพิเศษเรื่อง “ EEC กับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ ” 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์
มีกำหนดจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “ EEC กับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ ” 
โดย ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษตะวันออก 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

 

สามารถติดตาม Live การสัมมนา ได้ ที่ช่องทาง

https://www.facebook.com/100010174361614/videos/644842832531523/?id=100010174361614

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC News Vol.5

ติดต่อเรา