คณิศ โรดโชว์จีนต่อเนื่อง ดึงดูดลงทุนอีอีซี เชื่อมโยงภูมิภาค

266

คณิศ โรดโชว์จีนต่อเนื่อง ดึงดูดลงทุนอีอีซี เชื่อมโยงภูมิภาค

คณิศ โรดโชว์จีนต่อเนื่อง ดึงดูดลงทุนอีอีซี เชื่อมโยงภูมิภาค

4 - 7 พฤศจิกายน 2561 กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

           อีอีซี เดินหน้าโรดโชว์เมืองเศรษฐกิจสำคัญของจีน พบภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมเวทีสัมมนา “Strategic Partnership through the Belt and Road Initiative and the EEC” ฉายภาพโอกาสและความเป็นไปได้ในการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาภายในภูมิภาคต่อนักลงทุนจีนกว่า 500 คน ณ นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายหลิน จี รองเลขาธิการสำนักงานรัฐบาลประจำมณฑลกวางตุ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

          นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า “เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 เป็นเส้นทางที่เปลี่ยนโลกได้ โดยเขตอีอีซีของไทยมีศักยภาพรอบด้านในการเป็นจุดเชื่อมต่อที่จะทำให้จีนสามารถเชื่อมโยงภูมิภาคทั้งทางบก ทางทะเล รวมทั้งทางอากาศได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนในภูมิภาค ทั้งกลุ่ม CLMVT และกลุ่มยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ซึ่งนครกว่างโจว ที่เป็นหนึ่งในประตูเศรษฐกิจส่งออกและนำเข้าของจีน ในเส้นทางอินโด-จีน ภายในภูมิภาคได้ประโยชน์อย่างมาก ในการขนส่งที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นจะทำให้จีนผนึกกำลังกับอาเซียนได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผ่านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอีอีซี”

          กว่างโจวเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของจีนรองจากมหานครเซี่ยงไฮ้ และกรุงปักกิ่ง นอกจากนั้นยังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนโดยมี GDP สูงที่สุดของจีนเมื่อปีที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและการบริการด้านการเงิน การค้า และการคมนาคมขนส่งของจีน โดยเป็นประตูสู่การค้า ที่สำคัญของจีนตอนใต้ โดยภายในงานสัมมนา “Strategic Partnership through the Belt and Road Initiative and the EEC” มีนักลงทุนจากทั่วประเทศจีนเดินทางมาเข้าร่วมกว่า 500 คน ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

         กิจกรรมสัมมนา “Strategic Partnership through the Belt and Road Initiative and the EEC” โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ของคณะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และนครกว่างโจว ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน เพื่อต่อยอดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC) ครั้งที่ 6 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนสิงหาคม 2561

        โดยรองนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้พบและหารือ ผู้นำระดับสูงของรัฐบาลจีน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนชั้นนำ รวมทั้งบริษัทจีนที่มีศักยภาพเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีความพร้อม เพื่อชวนเข้ามาร่วมลงทุนในเขตอีอีซีของไทย และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น หัวเหว่ย ภาคเอกชนชั้นนำด้านเทเลคอม ZTE รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ด้านเทเลคอม บริษัท China National Building Materials Group Corporation (CNBM) เป็นอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจีน

        อีกทั้งร่วมหารือนายแจ็ค หม่า (Jack Ma) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอาลีบาบา หลังจากที่ได้ลงนามความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับอาลีบาบากรุ๊ป ในด้านการส่งเสริมการลงทุน เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดการร่วมทุน ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในด้านดิจิทัล (Digital Hub and Digital Data Center) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อขยายความร่วมมือในรูปแบบยุทธศาสตร์พันธมิตรแห่งเอเชีย

 

 

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา