ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงาน EEC ประชุม Round Table ร่วมกับนักลงทุนอังกฤษ

Home > ข้อมูลข่าวสาร > รฟท.เปิดห้องเอกสารให้ตัวแทนบริษัทเอกชนที่ซื้อเอกสารคัดเลือกเข้าตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่ ห้อง DATA Room > ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงาน EEC ประชุม Round Table ร่วมกับนักลงทุนอังกฤษ
788

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงาน EEC ประชุม Round Table ร่วมกับนักลงทุนอังกฤษ

20 มิย 61 ลอนดอน อังกฤษ

     ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงาน EEC ประชุม Round Table ร่วมกับนักลงทุนอังกฤษ ณ ASIA House กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อชี้แจงถึงนโยบาย Thailand 4.0 การวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย (s-curve industry) และ โครงการ EEC พร้อมทั้งชักชวนนักธุรกิจนักลงทุนกลุ่ม ASIA House ให้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนของไทยในการพัฒนาประเทศในลักษณะ WIN-WIN โดยมีนักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำ อาทิ ARUP HSBC KPMG SHELL PRUDENTIAL และ WOOD PLC จำนวนกว่า 20 รายเข้าร่วมการหารือ 

     ทั้งนี้ นักธุรกิจที่เข้าร่วม Round Table ได้แสดงความสนใจ และซักถามรายละเอียดของโครงการต่างๆ ในพื้นที่ EEC แนวทางการส่งเสริม SME และ Startup ของรัฐบาล รวมถึงนโยบายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของไทยกับญี่ปุนและจีน เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ASIA House 
https://asiahouse.org

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC News Vol.5

ติดต่อเรา