พณฯ หลู่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ EEC

Home > ข้อมูลข่าวสาร > รฟท.เปิดห้องเอกสารให้ตัวแทนบริษัทเอกชนที่ซื้อเอกสารคัดเลือกเข้าตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่ ห้อง DATA Room > พณฯ หลู่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ EEC
370

พณฯ หลู่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ EEC

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ให้การต้อนรับ พณฯ หลู่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (ออท.) และคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (สอท.) จำนวนกว่า 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการพัฒนาโครงการ ภายใต้นโยบาย EEC ทั้งนี้ได้ให้โอกาสมาเยี่ยมชมพื้นที่โครงการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง นิคมอุตสาหกรรมซี พี ระยอง ท่าเรือแหลมฉบังพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษถึงภาพรวมของโครงการ EEC และการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการเชื่อมโยงโครงการ EEC กับโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ที่จะนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสู่ภาคการผลิตและบริการ เพื่อร่วมกันก้าวไปข้างหน้า ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การผลิต เศรษฐกิจ การนำเข้า-ส่งออก การท่องเที่ยว การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน รวมถึงได้มีโอกาสศึกษาการทำงานของภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่การดำเนินงานจริง อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ ออท.จีน ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการของ EEC เพิ่มเติมภายหลังการเยือนของคณะ Alibaba อีกด้วย

ติดต่อเรา