พิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (JETRO)

Home > ข้อมูลข่าวสาร > รฟท.เปิดห้องเอกสารให้ตัวแทนบริษัทเอกชนที่ซื้อเอกสารคัดเลือกเข้าตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่ ห้อง DATA Room > พิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (JETRO)
489

พิธีลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (JETRO)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดย ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการฯ และนาย ฮิโรกิ มิตซูมาตะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (JETRO) ได้ร่วมลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือ โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนามดังกล่าว ณ อาคารสำนักปลัดอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ JETRO และ สกพอ. ที่จะทำงานร่วมกันในการสร้างกรอบความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการลงทุนจากนักลงทุนญี่ปุ่นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โดย JETRO และ สกพอ. จะมีกิจกรรมร่วมกันในหลายประการ

  1. แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวข้องกับนโยบายของ EEC สิทธิประโยชน์ และขั้นตอนการลงทุนต่างๆ ให้นักลงทุนญี่ปุ่นได้รับทราบ
  2. สนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยให้มีการลงทุนเพิ่มเติมในหลายสาขา อาทิเช่น อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และการยกกระดับการวิจัยและพัฒนา (R&D)
  3. ผลักดันการลงทุนใหม่จากบริษัทญี่ปุ่นในสาขาเฉพาะ (Sector-Specific Approach) เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
  4. ร่วมกันขับเคลื่อน ให้โครงการการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นใน EEC ให้เกิดผลสำเร็จ

ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ JETRO และ สกพอ. ได้ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการลงทุนจากนักลงทุนญี่ปุ่นในโครงการลงทุนในพื้นที่ EEC อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นมั่นใจว่าจะได้การดูแลเป็นอย่างดีทั้งจาก JETRO และ สกพอ. 

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา