สกพอ. เข้าร่วมงานสัมมนา “The Second 2018 Qian Tang River Forum” ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

239

สกพอ. เข้าร่วมงานสัมมนา “The Second 2018 Qian Tang River Forum” ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการประสานการลงทุนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นตัวแทน สกพอ. เข้าร่วมงานสัมมนา “The Second 2018 Qian Tang River Forum” ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทาง สกพอ. ได้รับเชิญจาก นาย หวัง เจียน หยี่ ประธาน บริษัท Futon Group Co., Ltd และประธานสภาอุตสาหกรรมและการค้าแห่งมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้บรรยายต่อนักธุรกิจ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ สถาบันทางการเงินและเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 300 คน ภายใต้หัวข้อ Investment and Development Opportunities in ASEAN under the “B&R” Initiative เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา