สกพอ. โรดโชว์ เยอรมนี ดึงนักลงทุนเชื่อมสัมพันธ์วิจัยพัฒนาในอีอีซี

287

สกพอ. โรดโชว์ เยอรมนี ดึงนักลงทุนเชื่อมสัมพันธ์วิจัยพัฒนาในอีอีซี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมคณะในการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนีของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561 โดย การเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม 4.0 ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สตาร์ทอัพและการอาชีวศึกษา

ในการนี้ นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ สกพอ. ได้ร่วมคณะของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม Siemens Training Center ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษาที่มีชื่อเสียง และหารือ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ Siemens เพื่อชักจูงให้มีการขยายการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และ สร้างความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีเป้าหมาย

ต่อจากนั้น ได้เข้าร่วมเสวนาในกิจกรรม “Thai-German Business Forum: Asia-Europe Partnership for the Future” โดยมีผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน และบริษัทชั้นนำของเยอรมนี กว่า 200 ราย เข้าร่วมงานสัมมนา ซึ่งหลายบริษัทให้ความสนใจในการลงทุนในอีอีซี

นางลัษมณ อรรถาพิช  เปิดเผยว่า “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค CLMVT โดยมีอีอีซีเป็นประตูสู่การค้าและ การลงทุน นอกจากตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นและจีนได้ประกาศความร่วมมือในการลงทุนของภาคเอกชนทั้งสองประเทศในประเทศที่สาม อีอีซีจะเป็นจุดแรกของความร่วมมือของสองประเทศดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ไม่เพียงอีอีซีจะเป็นพื้นที่รองรับการลงทุนที่พรั่งพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานและสิทธิประโยชน์การลงทุน แต่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่นักลงทุนจากเยอรมนี จะได้เชื่อมโยงกับเอเชียอีกด้วย”

นอกจากนี้ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ลกพอ.) ยังได้พบปะนักธุรกิจภาคเอกชนเยอรมัน เพื่อสร้างความร่วมมือกันทางธุรกิจและการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี พร้อมทั้งได้ร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของสถาบันวิจัยประยุกต์เฟราน์โฮเฟอร์ ไอพีเค (Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology – Fraunhofer IPK) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 72 สาขา ของสถาบันวิจัยประยุกต์ Fraunhofer ตั้งอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน เน้นด้านอุตสาหกรรม 4.0 และการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) เพื่อผลักดันด้านการวิจัยประยุกต์ต่อไปในอนาคต

ติดต่อเรา