อีอีซี ต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนเยือนไทย ปักธงร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

997

อีอีซี ต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนเยือนไทย ปักธงร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

อีอีซี ต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนเยือนไทย ปักธงร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

         นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ต้อนรับคณะมนตรีแห่งรัฐของจีน นำโดย นายหวัง หย่ง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนจีนกว่า 500 คน เยือนไทยอย่างเป็นทางการ และลงพื้นที่ศึกษาดูงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยผู้ต้อนรับจากประเทศไทย ได้แก่ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

          ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก ที่ภาครัฐและผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนชั้นนำของจีนกว่า 500 คน เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมกัน นำโดย นายหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐของจีน เพื่อประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ 6 และร่วมสัมมนา Thailand – China Business Forum 2018 : Strategic Partnership through the Belt and Road Initiative and the EEC” และเปิดโอกาสให้นักธุรกิจจีนได้พบกับนักธุรกิจจีน จับคู่สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ในประเทศไทย

          นอกจากนั้นคณะนักธุรกิจจีนได้ร่วมลงพื้นที่รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรับชมภาพฉายที่ชัดเจนว่าโครงการ อีอีซี คืออะไร และสัมผัสถึงศักยภาพของพื้นที่ อีอีซี ซึ่งเป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งของรัฐบาลไทยเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปปรับเปลี่ยนประเทศตามยุทธศาสตร์ “Thailand 4.0”  โดยเดินทางไปยัง 1) ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 2) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 3) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด 4) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 5) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

          นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การเดินทางมาของภาครัฐบาลและภาคเอกชนของจีนในครั้งนี้ได้มอบสิ่งที่มีค่ายิ่ง คือ “กำลังใจ” ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาอีอีซีให้สำเร็จให้ได้ เพื่อจะได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักธุรกิจจากจีนและชาติอื่นๆ ในฐานะหุ้นส่วนสำคัญของอีอีซี ในวันข้างหน้าที่ไม่ไกลเกินรอ โดย โครงการ อีอีซี จะเป็นแพลตฟอร์ม ของการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจชุดใหม่ ที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อสร้างขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง เพื่อสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคน ซึ่งตรงกับเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ของจีน

           นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการ อีอีซี มีความคืบหน้าอยู่หลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เป็นโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ ที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ โดยพลังของความสำเร็จอยู่ที่ความร่วมมือในเอเชีย โดยเฉพาะจีนกับอาเซียน การที่อาเซียนจะแข็งแกร่งคือ CLVMT หรือ ACMECS ต้องแข็งแกร่งก่อน ซึ่งให้ความสำคัญกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ จากคุณหมิง ผ่านลาว มาถึง อีอีซี ซึ่งเชื่อมโยงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก อันจะเป็นประโยชน์กับทุกประเทศ เช่น จีนใต้ลงสู่อ่าวไทยที่ อีอีซี ในขณะที่ลาวใช้ อีอีซี เป็นทางออกทะเลอยู่แล้ว และกัมพูชาใช้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลักในการส่งออก

          นอกจากนั้นยังมีความเชื่อมโยงทางรางและทางอากาศ ซึ่งก็คือ จีน – ลาว - ไทย โดยสรุป อีอีซี จึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ 3 จังหวัดเท่านั้นแต่ถูกกำหนดให้เป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงเข้าสู่การพัฒนา CLMVT และโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน วันนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราได้เห็นว่าทั้งภาครัฐและเอกชนของจีนให้ความสำคัญ
และเล็งเห็นถึงศักยภาพอีอีซี จึงเดินทางมาศึกษาดูงานและริเริ่มความร่วมมือระหว่างกันในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ปักธงในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกัน

          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ทุกวันนี้ประเทศไทยได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ และทั่วโลกด้วยเทคโนโลยี ทั้งในแง่ของการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ รวมทั้งการใช้ดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และก็มีผู้ประกอบการจีนจำนวนไม่น้อยที่ได้เข้ามาร่วมมือกับบริษัทไทย และรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง และวันนี้ยังเป็นโอกาสที่ไทยและจีนจะเชื่อมโยงความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันอีกหลายด้าน ด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาเทคโนโลยีเคเบิลใต้น้ำ ศูนย์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การพัฒนาสนามทดสอบและพันธมิตรเพื่อนำเทคโนโลยี 5 จี ไปใช้ในช่วงต้น ที่จะเชื่อมไทยเข้ากับเส้นทาง One Belt
One Road โดยความร่วมมือไทย-จีนครั้งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกัน

โดยรายละเอียดความร่วมมือ MOU 10 ฉบับที่จะเกิดขึ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Letter of Intent for cooperation among Chulabhorn Royal Academy, BGI-Shenzhen Co., Ltd, and Eastern Economic Corridor Office of Thailand

หนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่าง จุฬาภรณราชวิทยาลัย กับบริษัท บีจีไอ-เซินเจิ้น จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2. Memorandum of Understanding on Cooperation between the Federation of Thai Industries and The China Enterprises General Association in Thailand

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการจีนในประเทศไทย

3. Memorandum of Understanding on “Supplemental Agreement in Respect of a Joint Venture in Industrial Estate Project in Rayong, Thailand” between CPGC (C.P. Land Public Company Limited Thailand and Guangxi Construction Engineering Group, China) and Industrial Estate Authority of Thailand

บันทึกความเข้าใจในข้อตกลงเพิ่มเติมโครงการร่วมลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองประเทศไทย ระหว่าง บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) กับกลุ่ม บริษัท ก่อสร้างของมณฑลกวางสีประเทศจีน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

4. Memorandum of Understanding on the Development and Operation of Digital Park Thailand and IoT Institute between Digital Economy Promotion Agency and Tus-Holdings Company Limited, People’s Republic of China (PRC)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันไอโอทีและดิจิทัลพาร์คประเทศไทย ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ บริษัท ทัศ โฮลดิ้ง จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน

5. Memorandum of Understanding on the Development of EEC Startup Cyberport between Digital Economy Promotion Agency, Department of Industrial Promotion, Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology and Tus-Holdings Company Limited, People’s Republic of China (PRC)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา EEC Startup Hub ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิทยสิริเมธีและ บริษัท ทัศ โฮลดิ้ง จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน

6. Memorandum of Understanding on the Exploration Testbed and Early Adoption of 5G Technology Partnership between Digital Economy Promotion Agency and Huawei Technologies (Thailand) Company Limited

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสนามทดสอบและพันธมิตรเพื่อนำเทคโนโลยี 5 จี ไปใช้ในช่วงต้น ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

7. Memorandum of Understanding of Internet Data Centre in Thailand between CAT Telecom Public Company Limited and CAC Telecom International Limited

บันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่าง ศูนย์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ CAC Telecom International Limited

8. Principle Term Sheet of Thailand – Hong Kong Cable between CAT Telecom Public Company Limited and CAC Telecom International Limited

เอกสารหลักการเกี่ยวกับ เคเบิ้ลไทยฮ่องกงระหว่าง กสท. โทรคมนาคม จำกัดมหาชนและ CAC Telecom International Limited

9. Memorandum of Understanding on Cooperation between Jiangsu Joylong Automobile Co., Ltd and Eastern Economic Corridor Office

บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือระหว่าง เจียซู จอยลอง ออโตโมบิล และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

10. Memorandum of Understanding on Cooperation between Anhui Ankai Automobile Co., Ltd and Eastern Economic Corridor Office

บันทึกความเข้าใจ เพื่อความร่วมมือระหว่าง บริษัท อันฮุย อันไค ออโตโมบิล จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 

เอกสารภายในงาน

-  Presentation Dr.Kanit (Thai)

-  Presentation Dr.Kanit (Chinese)

 

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.39

ติดต่อเรา