"อีอีซี" ให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐโปรตุเกส

348

"อีอีซี" ให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐโปรตุเกส

"อีอีซี" ให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐโปรตุเกส

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา นางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการ สายงานบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ต้อนรับ H.E. Mr. Pedro Siza Vieira รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐโปรตุเกส

พร้อมด้วย H.E. Mr. Vaz Patto เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย และคณะ

โดยหารือความร่วมมือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-โปรตุเกส เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา