อุตตม ร่วมงาน Business Forum : Transforming Thailand ชักจูงนักลงทุนอังกฤษ พร้อมหารือ CEO  Rolls-Royce ชวนลงทุนอีอีซีเพิ่ม

Home > ข้อมูลข่าวสาร > รฟท.เปิดห้องเอกสารให้ตัวแทนบริษัทเอกชนที่ซื้อเอกสารคัดเลือกเข้าตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่ ห้อง DATA Room > อุตตม ร่วมงาน Business Forum : Transforming Thailand ชักจูงนักลงทุนอังกฤษ พร้อมหารือ CEO  Rolls-Royce ชวนลงทุนอีอีซีเพิ่ม
584

อุตตม ร่วมงาน Business Forum : Transforming Thailand ชักจูงนักลงทุนอังกฤษ พร้อมหารือ CEO  Rolls-Royce ชวนลงทุนอีอีซีเพิ่ม

21 มิถุนายน กรุงลอนดอน อังกฤษ

     ดร.อุตตม สาวนายน ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในงาน Thailand Business Forum ชี้ให้นักลงทุนอังกฤษเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกของไทยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา และชี้ทิศทางการพัฒนาในอนาคต พร้อมเชิญชวนให้มาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

     ภายหลังจากที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา Thailand Business Forum ในหัวข้อ ”Transforming Thailand” ณ โรงแรม Landmark กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พร้อมกล่าวถึงภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร ที่ใกล้ชิด แนบแน่นทุกระดับและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายร้อยปี โดยมิติด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวก็เป็นไปอย่างใกล้ชิด และได้ยืนยันที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามนโยบาย Thailand 4.0

     จากนั้น ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Driving Transformation through Thailand 4.0 and Eastern Economic Corridor โดยเชื่อมการปฏิรูปตามนโยบาย Thailand 4.0 สู่กลไกขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย

1) การลงทุนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นระบบคมนาคมขนส่ง ถนน ท่าอากาศยาน ท่าเรือน้ำลึก รถไฟความเร็วสูง สาธารณูปโภคต่างๆ และด้านดิจิทัลที่เชื่อมโยงเครือข่ายครบวงจรเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ทุกพื้นที่

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งอุตสาหกรรมศักยภาพในปัจจุบัน และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่นหุ่นยนต์ และดิจิทัล ที่สามารถเชื่อมโยงกับ Fintech ของอังกฤษได้เป็นอย่างดีในฐานะที่กรุงลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านการเงินที่สำคัญของโลก

3) การพัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานทักษะสูงของไทยเพื่อรองรับการเป็นห่วงโซ่การผลิตมูลค่าเพิ่มสูงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงภาคบริการที่จะทวีบทบาทสูงขึ้นในอนาคต

4) การปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกรับการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นฐานการลงทุนในภูมิภาค

     พร้อมยึดโยงสู่โครงการยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อเสนอโอกาสการลงทุนที่สำคัญ  ต่อด้วยการเสวนาโดย คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์  เลขาธิการสำนักงาน BOI และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงาน EEC ร่วมกับผู้ประกอบการอังกฤษอีก 2 ท่านพูดคุยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิพิเศษด้านการลงทุนและความคืบหน้าของการพัฒนาพื้นที่ EEC

    นอกจากนี้ ดร.อุตตมฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ นายวอเรน อีสต์ (Mr.Warren East) CEO ของโรลส์รอยส์ (Rolls-Royce) ได้เข้าพบ โดย ดร.อุตตมฯ เผยว่า "นายวอเรน โรลส์รอยส์ได้ขอเข้าพบเพื่อหารือถึงทิศทางของอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม การขยาย MRO (Maintenance Repair and Overhaul) ที่สนามบินดอนเมืองซึ่งโรลส์รอยส์ร่วมมือกับการบินไทยเพื่อรองรับการขยายตัวของการเดินทางทางอากาศที่ขยายตัวสูงต่อเนื่อง รวมไปถึงการเตรียมการพัฒนาซัพพลายเชนเพื่อเข้าสู่ยุคอากาศยานไฟฟ้า (Aircraft Electrification) โดย โรลส์รอยส์ได้แสดงความเชื่อมั่นในยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย และกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในพื้นที่ EEC เพื่อเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมบำรุงหลักในภูมภาคเอเซียไว้ที่ประเทศไทย"

 

ทั้งนี้ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เลขา BOI และ เลขา EEC ได้เข้าร่วมในการหารือด้วย

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC News Vol.5

ติดต่อเรา