EEC โรดโชว์ Thailand: Advancing ASEAN – Japan Partnership ชวนนักลงทุนจากญี่ปุ่น เข้าลงทุนในพื้นที่ อีอีซี

353

EEC โรดโชว์ Thailand: Advancing ASEAN – Japan Partnership ชวนนักลงทุนจากญี่ปุ่น เข้าลงทุนในพื้นที่ อีอีซี

(31 ม.ค.62) ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น คณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เข้าร่วมกิจกรรมชักจูงการลงทุน (Roadshow) “Thailand: Advancing ASEAN – Japan Partnership”  ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา

ในการนี้ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ลกพอ.) ได้ร่วมเวทีเสวนาเพื่อดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนที่มีศักยภาพในแถบภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ อีอีซี  ภูมิภาคคันไซถือเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Robotics and Automations Biotechnology Medical และ Environmental ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการทุกขนาดตั้งแต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ รวมถึงสถาบันพัฒนา ศึกษา วิจัยที่มีศักยภาพจำนวนมาก

โอกาสนี้ ลกพอ. ได้เข้าร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “Thailand Investment Year, Business Opportunities for Japanese Investors” โดยเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่มีมายาวนานทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค รวมถึงได้นำเสนอพัฒนาการอันก้าวกระโดดด้านเศรษฐกิจของไทย นำเสนอกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำลังขับเคลื่อน และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนด้วยความก้าวหน้าของทั้ง 5 โครงการโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับโอกาสและช่องทางในการเข้ามาลงทุนอีกด้วย โดยมีนักลงทุนในแถบภูมิภาคคันไซและผู้ที่สนใจจากหลายพื้นที่เข้าร่วมกว่า 500 ราย

ทั้งนี้รองนายรัฐมนตรีและคณะที่ร่วมเดินทางได้จัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน (Roadshow) เป็นกิจกรรมหลักของการเดินทางเยือน 3 จังหวัดในแถบภูมิภาคคันไซ ประกอบด้วยจังหวัดโอซากา วากายามะ และเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 จากนั้นคณะได้เข้าร่วมกิจกรรมพบหารือแบบรายบริษัท (One–on–One Meeting) กับผู้ประกอบการในจังหวัดเกียวโต ได้แก่ บริษัท Yamashina Seikiซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และแปรรูปการเกษตร รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ และบริษัท Omron ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์เกี่ยวกับ Healthcare Mobility และ Energy Management  จากนั้น คณะได้ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ Grande Maison Geihinkan Kyoto Arashiyama โดยบริษัท J.S.B. Group ซึ่งประสบความสำเร็จในธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุที่มีการดูแลอย่างครบวงจรทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นการต่อยอดสำหรับประเทศไทยที่ต้องรับมือกับภาวะสังคมผู้อายุในขณะนี้

การเดินทางชักจูงนักลงทุนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ และชักจูงนักลงทุนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจากประเทศญี่ปุ่น ให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ อีอีซี ต่อไป

 

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.39

ติดต่อเรา