ประการผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประชาสัมพันธ์ฯ

279

ประการผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประชาสัมพันธ์ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

PDF icon Download file (259.56 KB)

ติดต่อเรา