ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถยนต์อาคาร CAT Tower ของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถยนต์อาคาร CAT Tower ของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
179

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถยนต์อาคาร CAT Tower ของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา