Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางสำหรับโดยสารรวม 2 คัน เพื่อปฏิบัติภารกิจของ สกพอ. ระยะเวลา1เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางสำหรับโดยสารรวม 2 คัน เพื่อปฏิบัติภารกิจของ สกพอ. ระยะเวลา1เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางสำหรับโดยสารรวม 2 คัน เพื่อปฏิบัติภารกิจของ สกพอ. ระยะเวลา1เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อเรา