Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์สำนักงาน สำหรับสำนักงานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์สำนักงาน สำหรับสำนักงานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

77

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์สำนักงาน สำหรับสำนักงานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์สำนักงาน สำหรับสำนักงานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

PDF icon Download file (247.29 KB)

ติดต่อเรา