ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
83

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

ติดต่อเรา