Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

117

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมชุดโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อเรา