Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก

300

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก

ติดต่อเรา