ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง ประกวดราคาจ้าง

214

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง ประกวดราคาจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกวดราคาจ้าง

TOR

PDF icon Download file (700.67 KB)

ติดต่อเรา