Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน พร้อมจ้างเหมาาพนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน พร้อมจ้างเหมาาพนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา

49

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน พร้อมจ้างเหมาาพนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา

ติดต่อเรา