ราคากลางจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ

188

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และคณะกรรมการคัดเลือกโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

PDF icon Download file (55.58 KB)

ติดต่อเรา