Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > ราคากลางโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาและออกแบบเชิงหลักการ ในการพัฒนาเมืองใหม่รอบสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสัตหีบ เพื่อรองรับการเติบโตของ EEC

ราคากลางโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาและออกแบบเชิงหลักการ ในการพัฒนาเมืองใหม่รอบสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสัตหีบ เพื่อรองรับการเติบโตของ EEC

226

ราคากลางโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาและออกแบบเชิงหลักการ ในการพัฒนาเมืองใหม่รอบสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสัตหีบ เพื่อรองรับการเติบโตของ EEC

ติดต่อเรา