Home > ข้อมูลข่าวสาร > ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ > โครงการเช่าอาคารสำนักงานและเช่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปรึกษาการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการเช่าอาคารสำนักงานและเช่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปรึกษาการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

171

โครงการเช่าอาคารสำนักงานและเช่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปรึกษาการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าอาคารสำนักงานและเช่าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ปรึกษาการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

PDF icon Download file (395.45 KB)

ติดต่อเรา