เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

745

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแล ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทั้ง Software และ Hardware ให้กับ User
 • ตรวจสอบ ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ท ออฟฟิศ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

IT Client Support

Responsibilities

 • Installing and configuring computer hardware, software, networks, printers and scanners, etc.
 • Supporting colleagues or clients to resolve technical problems.
 • Monitoring and maintaining computer systems, networks and smart office.

Qualification

 • Bachelor Degree in Information Technology, Computer Science, Computer Engineering, or any related field.
 • At least 2 years of experience in IT Support, IT Business service or any related fields.
 • Strong understanding of network infrastructure or network hardware is an advantage.
 • Good command in English

 

ตำแหน่งงานล่าสุด

รับสมัครงาน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการองค์กร

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบกิจการภายใน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

อัตรา 2 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส / ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสงานสนับสนุนรองเลขาธิการ

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

รับสมัครงาน

นิติกรอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตรา 1 ตำแหน่ง / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)...

Pages

ติดต่อเรา