คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Home > เกี่ยวกับองค์กร > คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
22,073
Share on Facebook Share on Twitter

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา บุญราช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายปิยะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายอุตตม สาวนายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นายกลินท์ สารสิน

ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายสุพันธ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายปรีดี ดาวฉาย

ประธานสมาคมธนาคารไทย

นายดอน ปรมัตถ์วินัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายคณิศ แสงสุพรรณ

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.38

ติดต่อเรา