คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก

Home > เกี่ยวกับองค์กร > คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก
4,961
Share on Facebook Share on Twitter

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายอุตตม สาวนายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นายอำพน กิตติอำพน

ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

นายปรเมธี วิมลศิริ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ

นายคณิศ แสงสุพรรณ

เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ติดต่อเรา