Home > เกี่ยวกับองค์กร > อัตลักษณ์องค์กร

อัตลักษณ์องค์กร

10,629
Share on Facebook Share on Twitter

อัตลักษณ์องค์กร

          โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี (EEC Eastern Economic Corridor) เป็นโครงการแห่งชาติที่จุดประกายความหวัง ความเปลี่ยนแปลง ที่นำมาซึ่งโอกาสมากมาย ที่จะนำผลประโยชน์มาให้คนไทย และประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางที่คนไทยทุกคนมีร่วมกัน เพื่อให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง นำประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ที่ยั่งยืน

          แนวคิดของการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร ได้รับแรงบันดาลใจจากการมองเห็นโอกาสของการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่เป็นระเบียงของกรุงเทพฯ นับเป็นยุทธศาสตร์ที่ลงตัวในการเชื่อมต่อทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม จากประเทศไทยสู่ภูมิภาค และสู่โลก โดยสะท้อนความลงตัวนี้ในสัดส่วนของสามเหลี่ยมสมมาตร (Golden Ratio) ในรูปแบบสัญลักษณ์ของใบเรือสำเภาทองล้อกับแสงสีส้มทองของตะวันยามเช้า สื่อถึงความรุ่งโรจน์แห่งการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ โดยตั้งเด่นตระหง่านบนสีน้ำเงินน้ำทะเล บอกเล่าเรื่องราวของการเดินทางสู่ไปแสงตะวันแห่งโอกาสครั้งใหม่ ไม่มีที่สิ้นสุด พ้องกับแนวคิด ที่เชื่อกันว่า

“ตราบใดที่ดวงตะวัน ยังคงขึ้นทางทิศตะวันออก ตราบนั้นย่อมมีโอกาสให้คนไทยเสมอ”

คือที่มาของ คำขวัญ (สโลแกน) “เชื่อมโลก ให้ไทยแล่น”

 

การนำข้อความ บทความ รูปภาพ หรือสื่ออื่นๆ นำสัญลักษณ์โลโก้ สโลแกน หรือ อัตลักษณ์ของแบรนด์ไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

หากเป็นการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ใช้เพื่อบิดเบือนข้อมูล ใช้ด้วยเจตนาที่ทุจริตหรือคิดมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ของตน หรือทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อองค์กร จะดำเนินคดีตามกฏหมาย

ติดต่อเรา