Home > โครงการ > การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน > ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

9,730
Share on Facebook Share on Twitter

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

ได้รับการส่งเสริมให้เป็นท่าเรือสำหรับจอดเรือสำราญที่ทันสมัย ได้มาตรฐานระดับโลก สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเรือและการประกอบแท่นขุดเจาะน้ำมัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

https://www3.navy.mi.th/index.php/main/index

ติดต่อเรา