คู่มือสำหรับนักลงทุน

Home > Content > คู่มือสำหรับนักลงทุน
1,021
Share on Facebook Share on Twitter

คู่มือสำหรับนักลงทุน

  • ฉบับภาษาไทย (THAI VERSION)

- คู่มือการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษด้านตะวันออก  (สิงหาคม 2561)

- โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก อีอีซี

 

  • ฉบับภาษาจีน (CHINESE VERSION)

- 东部特别开发区特殊目标产业投资指南 (2018年8月)

- EEC主要基础设施项目

 

  • ฉบับภาษาอังกฤษ (ENGLISH VERSION)

INVESTMENT MANUAL (AUGUST 2018)

INFRASTRUCTURE

 

  • ฉบับภาษาญี่ปุ่น (อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน)

ติดต่อเรา