เอกสารการเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

Home > Content > เอกสารการเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
4,672
Share on Facebook Share on Twitter

เอกสารการเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

เอกสารการเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาร่วมลงทุน (เอกสารแนบ 1)

ข้อมูลสาระสำคัญชองวิธีการคัดเลือกเอกชน (เอกสารแนบ 2)

 

 

 

 

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC Hot News Vol.69

ติดต่อเรา