ใน EEC ไม่มีให้เช่าที่ดิน 99 ปี

Home > Content > ใน EEC ไม่มีให้เช่าที่ดิน 99 ปี
993
Share on Facebook Share on Twitter

ใน EEC ไม่มีให้เช่าที่ดิน 99 ปี

พ.ร.บ อีอีซี ตั้งแต่ร่างแรก ระบุไว้เพียงว่า การเช่า เช่าช่วง หรือให้เช่าช่วงที่ดิน

“...ทำสัญญาได้ไม่เกิน 50 ปี
         จะต่อสัญญาเช่าเกิน 49 ปี...ไม่ได้...”

      การต่อสัญญาต้องพิจารณาเหมือนให้เช่าใหม่ทุกกรณี

      จึงไม่ใช่การเช่าที่ดินครั้งเดียว 99 ปี 

เหมือนกับ พ.ร.บ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 ที่ใช้มาเกือบ 20 ปีแล้ว ซึ่งระบุว่า

“...การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม...ไม่เกิน 50 ปี ...ต่อได้อีกไม่เกิน 50 ปี” 

พรบ. อีอีซี ยังเงื่อนไขเพิ่มเติม

“... ต้องดำเนินการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ...”

หมายความว่าไม่ให้โดยทั่วไป

  1. ให้ในเขตเล็ก หรือ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เท่านั้นเช่น ในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตพัฒนานวัตกรรม
  2. ให้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ไม่ได้ให้กับธุรกรรมโดยทั่วไป
    แหล่งที่มาของข่าว   http://www.thansettakij.com/index.php/content/268886

ข่าวสารเกี่ยวกับ EEC

EEC News Vol.5

ติดต่อเรา