สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สนับสนุนการท่องเที่ยวไทย แปลเมนูไทยเป็นจีนให้..ฟรี !!!

Home > Content > สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สนับสนุนการท่องเที่ยวไทย แปลเมนูไทยเป็นจีนให้..ฟรี !!!
119
Share on Facebook Share on Twitter

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สนับสนุนการท่องเที่ยวไทย แปลเมนูไทยเป็นจีนให้..ฟรี !!!

ติดต่อเรา