เอกสารประกอบการขอจัดตั้งเขตส่งเสริม : รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

Home > Content > เอกสารประกอบการขอจัดตั้งเขตส่งเสริม : รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
103
Share on Facebook Share on Twitter

เอกสารประกอบการขอจัดตั้งเขตส่งเสริม : รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงมักกะสัน

4. พื้นที่ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินตลอดแนวโครงการฯ ตั้งแต่สนามบินดอนเมืองถึงสนามบินอู่ตะเภา

ติดต่อเรา