INFORMATION ABOUT EEC

News

EEC News Vol.5

- EEC พร้อมขับเคลื่อนท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ
- กระทรวงวิทย์ฯ เชื่อมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับ
EECi คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,500 ล้านบาท
Rolls – Royce หารือคมนาคม ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
สภาอุตฯ ชี้ EEC ...

Read more

INFORMATION ABOUT EEC

EEC News Vol.5

- EEC พร้อมขับเคลื่อนท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ
- กระทรวงวิทย์ฯ เชื่อมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับ
EECi คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,500 ล้านบาท
Rolls – Royce หารือคมนาคม ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
สภาอุตฯ ชี้ EEC ...

อ่านต่อ

เสียงจากวิสาหกิจชุมชนระยอง ปลื้ม EEC ช่วยสร้างบรรยากาศการค้าขาย

       ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่การพัฒนาเชิงพื้นที่ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 ยังส่งผลในเชิงบวกให้ภาคประชาชน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ได้รับอานิสงส์ด้วย โดยทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากภาครัฐ  EEC จึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้เดินหน้าไปพร้อมๆ...

อ่านต่อ

ข่าวเด่น EEC Vol. 4

- EEC แนะอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไฮเทค มีโอกาสสูงในไทย
- EEC เนื้อหอม กนอ. หนุนเอกชนพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด​
- ภาคการเงินชู EEC โอกาสทองธุรกิจ-เศรษฐกิจไทย 
- 5 เอกชนรายใหญ่นำทัพ ดัน Eco Factory ในพื้นที่ EEC
- รถโดยสารเชื่อม 3 สนามบิน EEC ต้นแบบ ขบ.เตรียมขยายไปทั่วประเทศ 

...

อ่านต่อ

EEC ผนึก JETRO ดึงนักลงทุนญี่ปุ่นกว่า 30 ราย ปักหมุดอุตสาหกรรมการบิน 

 

นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ EEC เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย นำร่องด้วยอุตสาหกรรมการบิน 


      ในฐานะที่อุตสาหกรรมการบินหรืออากาศยาน เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC และจากสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น...

อ่านต่อ

Infrastructure development

for long-term development of Thailand's economy

U-Tapao Airport

The High Speed Train

Laem Chabang Deep Sea Port

Map Ta Phut Port

Infrastructure development

for long-term development of Thailand's economy

CONTACT EEC