รายการ EEC Focus ตอน ทำไมต้องเป็น “ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง”

Home > Pr > News > รายการ EEC Focus ตอน ทำไมต้องเป็น “ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง”
498

รายการ EEC Focus ตอน ทำไมต้องเป็น “ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง”

พบกับสัมภาษณ์เจาะลึก นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เกี่ยวกับเหตุและผลของการเลือก 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนา EEC รวมถึงแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนา EEC ในแต่ละจังหวัด 

         พร้อมสัมภาษณ์พิเศษ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของประชาชนในพื้นที่

         * ติดตามชมรายการ EEC Focus ทาง TNN ช่อง 16 ที่จะมาอัพเดททุกความรู้ ทุกความเคลื่อนไหว และการลงทุน ใน EEC รวมทั้งรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 14.30-15.00 น.


CONTACT EEC