News

Home > Public Relations > News
9,369
Share on Facebook Share on Twitter

News

News

EEC News Vol.5

- EEC พร้อมขับเคลื่อนท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ
- กระทรวงวิทย์ฯ เชื่อมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกับ
EECi คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,500 ล้านบาท
Rolls – Royce...

News

เสียงจากวิสาหกิจชุมชนระยอง ปลื้ม EEC ช่วยสร้างบรรยากาศการค้าขาย

       ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่การพัฒนาเชิงพื้นที่ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 ยังส่งผลในเชิงบวกให้ภาคประชาชน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ได้รับอานิสงส์ด้วย...

News

ข่าวเด่น EEC Vol. 4

- EEC แนะอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไฮเทค มีโอกาสสูงในไทย
- EEC เนื้อหอม กนอ. หนุนเอกชนพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด​
- ภาคการเงินชู EEC โอกาสทองธุรกิจ-เศรษฐกิจไทย 
- 5 เอกชนรายใหญ่นำทัพ ดัน Eco Factory ในพื้นที่ EEC
- ...

News

EEC ผนึก JETRO ดึงนักลงทุนญี่ปุ่นกว่า 30 ราย ปักหมุดอุตสาหกรรมการบิน 

 

นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ EEC เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย นำร่องด้วยอุตสาหกรรมการบิน 


      ในฐานะที่อุตสาหกรรมการบินหรืออากาศยาน เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC...

News

ข่าวเด่น EEC Vol. 3

 

อู่ตะเภาเดินหน้าทร.แจงเอกชนร่วมลงทุน
ดีป้าจับมือกทท. ดัน “ท่าเรืออัจฉริยะ” ลดแออัด ปักหมุด “แหลมฉบัง” 
สนข....

Pages

INFORMATION ABOUT EEC

EEC News Vol.5

CONTACT EEC