นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ สกพอ. และผู้บริหารระดับสูง

Home > Pr > News > นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ สกพอ. และผู้บริหารระดับสูง
565

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ สกพอ. และผู้บริหารระดับสูง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ สกพอ. และผู้บริหารระดับสูง
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ที่อาคาร CAT Tower

 

ติดต่อเรา